Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighet

Linköpings kommun arbetar aktivt med tillgänglighet på webbplatsen linkoping.se. Det innebär till exempel att designen på linkoping.se ser olika ut, beroende på om du använder mobiltelefon, läsplatta eller skrivbordsdator.

Sajten använder responsiv design och anpassar sig till din skärmbredd. Det gör att den är lättanvänd och lättnavigerad oavsett om den används på en mobiltelefon, läsplatta eller en vanlig dator. Beroende på vilken enhet du använder visas menyn på olika sätt.

Webbläsare 

Webbplatsen fungerar bra i moderna webbläsare som följer vedertagna webbstandarder. Nedanstående webbläsare stöds:

  • Internet Explorer 9-11
  • Edge
  • Chrome
  • Firefox
  • Safari

I äldre webbläsare fungerar webbplatsen fortfarande men vissa grafiska element och funktioner kan ha brister.

Det är möjligt att navigera och läsa information på webbplatsen med Javascript avstängt men mer avancerade funktioner kan kräva att Javascript är påslaget. Om du har stängt av Javascript så visas ett meddelande längst upp på varje webbsida.

Innehållet ska vara enkelt att begripa

Linköpings kommun arbetar aktivt för att du ska förstå det du läser. Språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt, precis som det står i språklagen. Alla redaktörer har därför fått en kortare grundutbildning i att skriva begripligt. Kommunen har också tagit fram en skrivhandbok som ska vara en hjälp för redaktörer och andra som skriver i kommunens tjänst.

Officiella riktlinjer

Linköpings kommun följer officiella rekommendationer för hur en webbplats ska byggas upp. Genom att följa dessa blir innehållet tillgängligt för en bredare skara människor med olika typer av funktionsnedsättningar. Även den som inter har en funktionsnedsättning får nytta av detta. 

Webbriktlinjer

På webbplatsen webbriktlinjer finns de officiella riktlinjerna för hur man bör bygga upp webbplatser inom offentlig sektor i Sverige. Flera av riktlinjerna handlar om hur man arbetar med tillgänglighet.

Webbplatsen drivs av Post- och telestyrelsen.

Riktlinjerna bygger på de internationella riktlinjerna Web Content Accessibility Guidlines (WCAG 2.0). Linköpings kommun följer riktlinjerna för WCAG 2.0 nivå AA, som är en mellannivå.

WCAG 2.0 är utvecklat genom World Wide Web Consortium (W3C). W3C har som mål är att tillhandahålla en gemensam standard för webbtillgänglighet som uppfyller enskilda individers, organisationers och myndigheters behov.

Senast uppdaterad den 22 januari 2020