Omsorg och hjälp

Alla människor kan ibland behöva stöd och hjälp för att underlätta vardagen. Stödet kan behövas akut, under en kortare period eller en längre tid. Här kan du läsa om det stöd och de verksamheter som Linköpings kommun kan erbjuda barn, ungdomar och vuxna.

Nyheter inom omsorg och hjälp

Senast uppdaterad den 2 januari 2019