Omsorg och hjälp

Alla människor kan ibland behöva stöd och hjälp för att underlätta vardagen. Stödet kan behövas akut, under en kortare period eller en längre tid. Här kan du läsa om det stöd och de verksamheter som Linköpings kommun kan erbjuda barn, ungdomar och vuxna.

Du kan hjälpa oss att bli bättre

Vad tycker du om Social- och omsorgsförvaltningen? Den 23 september till och med 18 oktober pågår 2019 års brukarundersökning.

Senast uppdaterad den 20 september 2019