Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Äldreomsorg till dig över 65 år

Linköpings kommuns äldreomsorg erbjuder många olika former av stöd, vård och omsorg både för dig som behöver stöd och för dig som är anhörig. Via menyn kan du under rubriken Äldreomsorg hitta sidor med information om träffpunkter och aktiviteter, hjälp i hemmet, boende för äldre, anhörigstöd, demens samt avgifter.

Akut hjälp

Om du behöver akut hjälp av socialtjänsten utanför kontorstid ska du vända dig till Socialjouren.

Misstänker du att en äldre person far illa eller inte får det stöd som hen har behov av kan du kontakta Social- och omsorgsförvaltningen. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker med att du misstänker eller känner oro för personen.

Du kan som privatperson kontakta oss anonymt. Blir ditt namn känt för socialtjänsten kan vi endast i undantagsfall undanhålla det för den som berörs. Även om du uppger ditt namn kan du bara få återkoppling om den person som du misstänker far illa samtycker till det. Finns det ett samtycke till återkoppling hör en biståndsbedömare av sig till dig.

Du kan vända dig till Kontakt Linköping för att få hjälp med hur du går tillväga. Behöver du akut komma i kontakt med oss efter kontorstid så ringer du till Socialjouren. 

Vid en uppgift om att någon far illa är det en biståndsbedömare på Social- och omsorgsförvaltningen som vägleder och motiverar den enskilde till att söka lämpliga hjälpinsatser. I de fall den enskilde inte vill ta emot några insatser från socialtjänsten kan inte biståndsbedömaren gå vidare med en utredning.

Efter en sjukhusvistelse ska du tryggt kunna återvända hem. Behöver du hjälp som startar i samband med att du skrivs ut från sjukhuset, ska du under din vårdtid på sjukhuset erbjudas en planering tillsammans med en biståndsbedömare från kommunen. Biståndsbedömaren bedömer om du behöver hjälp i form av hemtjänst eller genom återhämtning på ett korttidsboende. Du kan välja att ha med anhöriga på planeringen.

Erbjuds du inte en planering under din vårdtid kan du fråga efter det på avdelningen där du är inlagd. För att en planering under vårdtid ska kunna ske är det en förutsättning att du samtycker till att kontakter får tas mellan regionen och kommunen angående din situation. Lämnar du inget samtycke kommer du att skickas hem från sjukhuset när du har bedömts som medicinskt färdigbehandlad.

Om du vid planeringen med biståndsbedömaren beviljas insatser som behöver påbörjas i direkt anslutning till att du skrivs ut från sjukhuset får du vara kvar på sjukhuset tills biståndsbedömaren har säkerhetsställt att insatserna kan påbörjas.

Bor du i vårdbostad får du den hjälp du behöver på boendet när du kommer hem efter din sjukhusvistelse. Då behövs inte någon planering under vårdtid utan du kommer hem till boendet när du är medicinskt färdigbehandlad.

Äldreombudsman

Synpunkter och klagomål på äldreomsorgen 

Äldreombudsmannen är en neutral stödperson som tar emot synpunkter och klagomål som gäller äldreomsorgen. Äldreombudsmannen ansvarar också för att bjuda in äldre till informationsträffar om Linköpings kommuns äldreomsorg.

Äldrelots

Vi tar endast emot bokade besök. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post. Du kan också vända dig till Kontakt Linköping.

Har du handlingar som ska lämnas in kan du göra det hos Kontakt Linköping eller i postlådan som finns hos Social- och omsorgsförvaltningen på Barnhemsgatan 2.

Till e-postformulär för Äldrelots

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 64 01
Telefontid: Måndag-fredag 09.00-12.00

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Besöksadress : Barnhemsgatan 2 Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/aldrelots http://www.linkoping.se/aldrelots

Senast uppdaterad den 25 maj 2022