Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Dagverksamhet

Dagverksamheten erbjuder dig meningsfulla aktiviteter i social gemenskap. Strukturerade rutiner och välplanerade aktiviteter, som till exempel promenader, gymnastik, högläsning, allsång, frågesport, dans och social samvaro.

Dagverksamheten är till för dig som på grund av ålder eller sjukdom har svårt att delta i andra aktiviteter i samhället och som har behov av stöd. Dagverksamhet är även en del av anhörigstöd.

Omsorg Åleryd erbjuder dagverksamhet för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Dagverksamhet för personer med demenssjukdom finns på Aspens servicehus, Vallastaden, Hovetorpet och Omsorg Åleryd.  

För att få tillgång till dagverksamhet behövs ett beslut från Social- och omsorgsförvaltningen. Den enskilde får börja med att ansöka om dagverksamhet hos Social- och omsorgsförvaltningen för att få sitt behov prövat.

Prova-på-plats dagverksamhet

 

Prova-på dagverksamhet är stängd tillsvidare till följd av folkhälsomyndighetens allmänna restriktioner.

Det finns möjlighet till att få prova på eller besöka dagverksamhet vid tre tillfällen under maximalt tre veckor för att få en uppfattning om vad dagverksamhet innebär. Därefter krävs biståndsbeslut för att få fortsätta delta i dagverksamheten.

 Flertalet av dessa kriterier ska vara uppfyllda

  • Har en utredd och diagnostiserad demenssjukdom.
  • Behov av fysisk, psykisk och social stimulans.
  • Bedöms kunna ha förutsättningar att tillgodogöra sig de aktiviteter, enskilt eller i grupp, som ingår i dagverksamhetens arbetsmetodik.
  • Behov av regelbunden avlastning för anhörig.

 Kriterierna bedöms av Demenscenter i Linköpings kommun eller biståndsbedömare på socialförvaltningen.

Intresseanmälan av prova-på-plats görs till äldrelotsen av den enskilde, dennes anhöriga/närstående eller demenscenter. I samband med intresseanmälan ska personuppgifter och kontaktuppgifter lämnas.

Prova-på-perioden är kostnadsfri.

Uppsägning av plats på dagverksamhet

För att säga upp en plats på dagverksamhet vänder man sig direkt till utföraren. De meddelar sedan social- och omsorgsförvaltningen som avslutar beslutet.

Senast uppdaterad den 21 juni 2021