Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Äldreombudsman

Äldreombudsmannen är en neutral stödperson som tar emot synpunkter och klagomål som gäller äldreomsorgen. Äldreombudsmannen ansvarar också för kommunens uppsökande verksamhet när det gäller att bjuda in till informationsträffar om Linköpings kommuns äldreomsorg.

Äldreombudsmannens roll

Äldreombudsmannens roll som neutral stödperson innebär att enskilda har möjlighet att samtala och reflektera över upplevelser från äldreomsorgen. I en del fall leder det till att personen tar frågan vidare själv och i en del fall leder det till ett formellt klagomål. 

Synpunkter och klagomål

Alla synpunkter och klagomål som kommer in till äldreombudsmannen hanteras enligt Linköpings kommuns rutin för detta. Det innebär att klagomål som rör en specifik verksamhet skickas till den ansvariga verksamhetschefen för utredning och besvarande.

Synpunkter och klagomål är ett sätt för den enskilde brukaren/anhörige att uppmärksamma såväl utförare, Social- och omsorgsförvaltningen och äldrenämnden på brister i verksamheterna. För kommunen är synpunkter och klagomål en viktig del i ett kontinuerligt kvalitetsarbete för att förbättra äldreomsorgen. Under perioden november 2019 till och med oktober 2020 inkom drygt 200 ärenden till äldreombudsmannen.

Uppsökande verksamhet

Äldreombudsmannen arbetar med olika former av uppsökande verksamhet. I vanliga fall får alla som fyller 80 år under året och inte har hemtjänst, en personlig inbjudan till information om äldreomsorg, olika boendeformer, vikten av fysisk aktivitet med mera. Samma information ges också vid tillfällen som annonseras i olika medier. Under 2020 har de fysiska informationsträffarna inte varit möjliga att genomföra på grund av pågående pandemi. Istället har en skriftlig information skickats ut till alla som är 80 år och äldre och inte har hemtjänst eller annan äldreomsorg. Den har gått ut till cirka 5600 personer.

Äldreombudsmannens årsrapport

En gång om året sammanställer äldreombudsmannen en rapport till äldrenämnden. Den innehåller statistik över synpunkter och klagomål. Här lyfts viktiga frågor som varit aktuella under året.

Äldreombudsman

Äldreombudsmannen har inte möjlighet att ta emot spontanbesök, vänligen ring eller ta kontakt via e-post.

Till e-postformulär för Äldreombudsman

E-post: aldreombudsman@linkoping.se

Telefon: 013-20 66 60

Postadress:
Äldreombudsman
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/aldreombudsman http://www.linkoping.se/aldreombudsman

Senast uppdaterad den 24 mars 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: