Hoppa till huvudinnehåll

Hemsjukvård och rehabilitering

Från 1 maj 2023 har Linköpings kommun en områdesbaserad vård- och omsorgsmodell. Det innebär att du som bor i ordinärt boende eller biståndsbedömt trygghetsboende och har bedömts vara i behov av hemsjukvård och/eller hemrehabilitering får det av den utförare som har områdesansvaret där du bor.

Om du är i behov av hälso- och sjukvård och kan ta dig till din vårdcentral ska du få din vård där. Om du av hälsoskäl inte kan ta dig till din vårdcentral kan du få hälso- och sjukvård i hemmet.


Ansvarig läkare på vårdcentralen, alternativt arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska i området där du bor bedömer om du är i behov av hemsjukvård eller hemrehabilitering samt i vilken omfattning. Hälso- och sjukvårdsinsatser kommer att tillgodoses av områdesansvarig utförare.

Exempel på insatser kan vara:

 • symtomkontroll vid kroniska sjukdomar
 • läkemedelshantering
 • provtagning
 • såromläggning
 • rehabilitering och träning
 • utprovning och förskrivning av hjälpmedel

Hälso- och sjukvård för dig som bor i biståndsbedömt trygghetsboende

På biståndsbedömt trygghetsboende (ny boendeform i Linköpings kommun) har inte kommunen något hälso- och sjukvårdsansvar i huset. Det innebär att du som bor i biståndsbedömt trygghetsboende och är i behov av hälso- och sjukvård i första hand ska kontakta din vårdcentral. Om det bedöms att du är i behov av hemsjukvård eller hemrehabilitering, kommer det att tillgodoses av den utförare som har ansvar för vård och omsorg i området där du bor.

Vad innebär områdesbaserad vård och omsorg?

Linköpings kommun är indelad i geografiska ansvarsområden. I varje geografiskt ansvarsområde har en och samma utförare ansvar för hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering samt biståndsbedömda trygghetsboenden.

Inom ramen för områdesbaserad vård och omsorg i hemmet arbetar olika professioner i team, exempelvis sjuksköterska, arbetsteraput, fysioterapeut, hemtjänst och biståndsbedömare tillsammans utifrån dina behov. Målsättningen med helhetsansvaret är att stärka kvaliteten inom vård och omsorg och skapa förutsättningar för ett mer samordnat stöd.

Om du bedöms vara i behov av hemsjukvård eller hemrehabilitering kommer sjukvårdspersonalen informera dig om vilken utförare som har ansvaret där du bor. Du kan även själv se vilken utförare som har ansvaret i ditt område genom att ta del av listan nedan.

Geografiska ansvarsområden

Utförare i Linköpings kommun och deras geografiska ansvarsområden:

Attendo
Sydvästra

Biståndsbedömda trygghetsboenden:
Vikingstad, Nykil, Ulrika, Tröskaregatan,
Torparegatan, Skäggetorp

Bräcke Diakoni
City syd

Biståndsbedömda trygghetsboenden:
Ramstorp, Stolplyckan, Solrosen, Översten

Linköpings kommun
Nordväst

Biståndsbedömda trygghetsboenden:
Kärna, Vretaliden, Härnebacken, Ryd

Nordost

Biståndsbedömda trygghetsboenden:
Linghem, Tannefors, Möjetorp

City Nord

Biståndsbedömda trygghetsboenden:
Aspen, Blandaren, Östgötagatan, Trägårn


Vardaga
Sydost

Biståndsbedömda trygghetsboenden:
Räknestickan, Ullstämma, Johannelund,
Sturefors, Bestorp

Om du är osäker på vilket geografiskt ansvarsområde du tillhör kan du ta reda på det genom att söka på din adress via karta. Öppna vår manual för att se hur du använder kartan. Du kan också vända dig till Kontakt Linköping.

Manual

I den här manualen får du instruktioner om hur du använder vår områdeskarta för att hitta din utförare av hemtjänst. Observera att kartan är svår att använda i din mobiltelefon. Därför rekommenderar vi att du öppnar kartan på din dator eller surfplatta.

Du kan zooma i kartan, både med zoom-verktyget (markerat med + och -), genom att använda pekplattan på din bärbara dator, zooma direkt på skärmen på din surfplatta eller genom scroll-funktionen om du använder mus.

I kartans övre vänstermarginal finns en lista över olika så kallade kartlager. För att få information om hemtjänstutförarna behöver du aktivera vissa av kartlagren. När symbolen är grön är lagret aktiverat, se bild.

Om du upplever svårigheter med att förstå hur du ska använda kartan kan du vända dig till Kontakt Linköping, på telefonnummer 013-20 60 00.

Gör så här

 1. Klicka på kartlagret “Utförarområden vård och omsorg”. Det lagret visar vilken utförare som har det övergripande ansvaret i ett område.
 2. Klicka på kartlagret “Vård och omsorgsområden”. Det lagret visar indelningen av hemtjänstverksamheter i varje utförarområde. Områdena markeras med gröna gränser.
 3. Klicka på kartlagret “Utgångspunkt för hemtjänst” Nu får du fram gula punkter som markerar varifrån respektive hemtjänstverksamhet utgår. Oftast utgår hemtjänsten från ett biståndsbedömt trygghetsboende, men det finns några undantag.
 4. Skriv in din adress i adressfältet högst upp till höger i kartan. Klicka på adressen. I kartan kommer du att se en röd prick som markerar din adress.
 5. Om du klickar på den gula prick som finns i samma Vård- och omsorgsområde som din hemadress får du upp en informationsruta som visar Utförarområde, Vård- och omsorgsområde samt namn på den verksamhet som är utgångspunkt för hemtjänsten i området. Om du inte ser den gula pricken kan du behöva zooma ut i kartan. I rutan finns också en blå länk. Klicka på länken i den vita rutan så kommer du till verksamhetens egna sida. Där finns kontaktuppgifter till din hemtjänst.

Om du har frågor om kartan kan du vända dig till Kontakt Linköping, på telefonnummer 013-20 60 00

Områdeskarta

Hjälpmedel

Hjälpmedel bidrar till delaktighet och självständighet i vardagen.
Förskrivning av hjälpmedel sker utifrån bedömning av arbetsterapeut eller fysioterapeut. Vid utprovning får du information och instruktioner om hur hjälpmedlet används.

Om du är i behov av hjälpmedel ska du vända dig till den utförare som har områdesansvaret där du bor.


Exempel på hjälpmedel kan vara:

 • rollator
 • toalettförhöjning
 • duschstol

Återlämning, reparation och service

När ditt behov av hjälpmedel upphör ska det återlämnas. Vid återlämning ska hjälpmedlet vara väl rengjort.


Du kan återlämna hjälpmedel i det geografiska området där du bor, se adresser och öppettider för återlämning nedan:

 • Ullstämma Trygghetsboende, Stenåldersgatan 8, helgfria vardagar kl.13.00-14.30
 • Stolplyckans Trygghetsboende, Föreningsgatan 37, helgfria vardagar kl.09.00-11.30.
 • Attendo Teknikringen 8, helgfria vardagar kl.12.30-14.00
  Åleryd Ålerydsvägen 5, helgfria dagar kl.10.00-12.00


Du kan också lämna tillbaka hjälpmedel hos Sodexo Hjälpmedelsservice på Vimarkagatan 9.

För reparation av hjälpmedel ska du också kontakta Sodexo. 

Du hittar mer information på Sodexos hemsida via länk. 

Avgifter för hemsjukvård och hemrehabilitering

Du kan läsa mer om avgifter för hemsjukvård och hemrehabilitering via länken "Avgifter för vård och omsorg". 

Kontaktuppgifter hemsjukvård 

Om du bedöms vara i behov av hemsjukvård får du kontaktuppgifter till ansvarig sjuksköterska.

Kontaktuppgifter hemrehabilitering 

Du hittar kontaktuppgifter till rehabpersonal via kontaktkorten nedan. Fler kontaktuppgifter finns på respektive utförares verksamhetssidor. 

Har du ytterligare frågor kan du vända dig till Kontakt Linköping. 

Attendo hemrehabilitering

Telefon: 013-47 48 410

Besöksadress: Teknikringen 8, 583 30 Linköping (se karta) Öppettider: Tele-Q öppet 08.30-10.30 mån-fre

Besöksadress : Teknikringen 8, 583 30 Linköping Öppettider: Tele-Q öppet 08.30-10.30 mån-fre

Bräcke diakoni hemrehabilitering

Telefon: 013-29 44 30
Telefontid: Vardagar 08.00-09.00

Linköpings kommuns hemrehabilitering

För kontakt med arbetsterapeut eller fysioterapeut kontakta oss på telefonnummer nedan.

Telefon: 013-29 43 60
Telefontid: Vardagar klockan 09.00-11.30

Vardaga hemrehabilitering

Telefon: 013-13 64 00
Telefontid: Vardagar klockan 8.00-9.00. Övrig tid telefonsvarare. Vi ringer upp senast nästa vardag.

Senast uppdaterad den 5 januari 2024