Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Hemsjukvård och rehabilitering

Hemsjukvård och rehabilitering i hemmet riktar sig till dig som behöver hälso- och sjukvård, men inte kan ta dig till en vårdcentral eller mottagning.

Under både kortare och längre perioder kan du få hjälp med hälso-, sjukvård- och rehabiliteringsinsatser, exempelvis:

  • såromläggning
  • medicinering
  • provtagning
  • utprovning av inkontinensprodukter
  • rehabilitering och träning
  • utprovning och förskrivning av hjälpmedel

Du som inte kan ta dig till en vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har rätt att få hälso- och sjukvård i hemmet. Hemsjukvård kan ges både för kortare och längre perioder. Det är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer om du har behov av hemsjukvård. Legitimerad personal är sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut.

Hemsjukvård är inte detsamma som hemtjänst. Hemsjukvård hjälper dig med sjukvård i hemmet, till exempel medicinering, såromläggning och rehabilitering. Hemtjänsten hjälper dig istället med det dagliga, till exempel personlig omvårdnad, städning och inköp. Ibland samverkar hemsjukvården med hemtjänsten, vilket innebär att du kan få hjälp med hemsjukvårdsinsatser från hemtjänstpersonalen.

Hemsjukvård i ordinärt boende

Hemsjukvård i ordinärt boende är till för dig som bor i eget boende (det vill säga inte särskilt boende via beslut av kommunen). Hemsjukvård i ordinärt boende riktar sig till dig som behöver hälso- och sjukvård men som av hälsoskäl inte kan ta dig till en vårdcentral eller mottagning.

Om du har behov av vård ska du i första hand vända dig till din vårdcentral eller 1177 för bedömning. Om det visar sig att du har behov av hemsjukvård i ordinärt boende kommer du att bli inskriven i hemsjukvården. I Linköpings kommun är det Leanlink som utför all hemsjukvård i ordinärt boende.

Avgifter

Avgiften för hemsjukvård är 100 kronor per besök. Avgiften samordnas med den avgift du eventuellt betalar för hemtjänst. Hur stor avgiften blir per månad beror på din inkomst/pension och hur mycket hjälp du behöver.

Kommunens högkostnadsskydd innefattar även hemsjukvård. Har du enbart hemsjukvård är maxtaxan 400 kronor per månad. Avgiften för hemsjukvård ingår inte i Region Östergötlands högkostnadsskydd.

För att räkna ut hur mycket du ska betala i avgift får du lämna in dina inkomstuppgifter på en särskild blankett. På blanketten finns också möjlighet att inte lämna inkomstuppgifter. Om du väljer att inte göra det får du betala den högsta månadsavgiften. Om du redan har hemtjänst behöver du inte lämna en ny ansökan.

Hemsjukvård i särskilt boende

När du bor i särskilt boende via beslut av kommunen (till exempel gruppbostad eller vårdbostad) är det boendet som har ansvaret för hälso- och sjukvård. Om du behöver hemsjukvård vänder du dig till den som är ansvarig på boendet.

Psykiatrisk hemsjukvård

Psykiatrisk hemsjukvård är till för dig som bor i eget boende och som behöver psykiatrisk hälso- och sjukvård. En förutsättning för att få psykiatrisk hemsjukvård är att du redan har insatser i form av hemtjänst eller boendestöd.

Hemsjukvården

Kontakta oss om du har allmänna frågor. Är du inskriven i hemsjukvården har du ett direktnummer till ansvarig sjuksköterska.

Telefon: 013-29 43 50
Telefontid: Vardagar kl. 8.00–16.30

Besöksadress: Ålerydsvägen 5 (se karta)

Besöksadress : Ålerydsvägen 5

Postadress: 589 23 Linköping

Hemrehabiliteringen

Kontakta oss för bokning av telefontid angående hjälpmedel.

Telefon: 013-29 43 60
Telefontid: Vardagar kl. 8.00–12.00

Besöksadress: Ålerydsvägen 7 (se karta)

Besöksadress : Ålerydsvägen 7

Postadress: 589 23 Linköping

Hjälpmedelsmottagningen

Rehabiliteringsteamet utgår från Åleryds vårdboende, där även gym och hjälpmedelsmottagning finns. Det är till Hjälpmedelsmottagningen på Ålerydsvägen 5 som du lämnar tillbaka hjälpmedel när du inte längre behöver dem. Hjälpmedlet ska då vara rengjort. Du behöver inte boka tid för att lämna tillbaka hjälpmedel. Vi har öppet vardagar kl.09.00-12.00.

Telefon: 013-29 43 80
Telefontid: Vardagar kl 9.00–12.00

Besöksadress: Ålerydsvägen 5 (se karta)

Besöksadress : Ålerydsvägen 5

Postadress: 589 23 Linköping

Senast uppdaterad den 7 augusti 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: