Hoppa till huvudinnehåll

Hemsjukvård och rehabilitering

Hemsjukvård och rehabilitering i hemmet riktar sig till dig som behöver hälso- och sjukvård, men inte kan ta dig till en vårdcentral eller mottagning.

Under både kortare och längre perioder kan du få hjälp med hälso-, sjukvård- och rehabiliteringsinsatser, exempelvis:

 • såromläggning

 • stöd med hantering av dina läkemedel

 • provtagning

 • utprovning av inkontinensprodukter

 • rehabilitering och träning

 • utprovning och förskrivning av hjälpmedel

 • Stödjande och rådgivande samtal om ditt psykiska mående.

 • Stöd när du har kontakt med sjukvården

 

Du som inte kan ta dig till en vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har rätt att få hälso- och sjukvård i hemmet. Hemsjukvård kan ges både för kortare och längre perioder. Att du får hemsjukvård ändrar inte vilken läkare du har. Du behåller läkarkontakten på den vårdcentral du valt.

 • Hälso- och sjukvårdsuppgifter utförs av sjuksköterskor, distriktssjuksköterskor och specialistundersköterskor. 

 • Rehabilitering och utprovning av hjälpmedel utförs av arbetsterapeuter och fysioterapeuter. 

Vem du träffar beror på vilka behov och insatser du har.

Hemsjukvård i särskilt boende

När du bor i särskilt boende via beslut av kommunen (till exempel gruppbostad eller vårdbostad) är det boendet som har ansvaret för hälso- och sjukvård. 

Hemsjukvård i ordinärt boende

Hemsjukvård i ordinärt boende är till för dig som bor i eget boende (det vill säga inte särskilt boende via beslut av kommunen).

Samverkan med hemtjänst

Hemsjukvård är inte detsamma som hemtjänst. Hemsjukvård hjälper dig med sjukvård i hemmet, till exempel medicinering, såromläggning och rehabilitering. Hemtjänsten hjälper dig istället med det dagliga, till exempel personlig omvårdnad, städning och inköp. Ibland samverkar hemsjukvården med hemtjänsten, vilket innebär att du kan få hjälp med hemsjukvårdsinsatser från hemtjänstpersonalen.

Hur du gör för att få hemsjukvård

Om du har behov av vård ska du i första hand vända dig till din vårdcentral eller 1177 för bedömning. Om det visar sig att du har behov av hemsjukvård i ordinärt boende kommer du att bli ansluten till hemsjukvården. Linköpings kommun utför i dagsläget all hemsjukvård i ordinärt boende. 

Hjälpmedel 

För att få låna hjälpmedel kostnadsfritt i Östergötland krävs en förskrivning. Om du behöver ett hjälpmedel kan du få rådgivning och förskrivning av Kommunrehab. Börja med att boka en telefontid. 

Som privatperson kan du hyra/köpa hjälpmedel själv direkt hos Sodexo hjälpmedelsservice. 

Förskrivning av hjälpmedel sker utifrån bedömning av arbetsterapeut eller fysioterapeut. Hjälpmedlet provas ut hemma hos dig och du får information om hur hjälpmedlet ska användas. 

Återlämning

När behovet av ditt hjälpmedel upphör ska hjälpmedlet återlämnas. Vid återlämning ska hjälpmedlet vara rengjort.

Du kan återlämna hjälpmedel på Hjälpmedelsmottagningen, Ålerydsvägen 5. Du behöver inte boka tid, vi har öppet vardagar kl.09.00-12.00.

Du kan också lämna tillbaka hjälpmedel direkt hos Sodexo Hjälpmedelsservice på Vimarkagatan 9.

Reparera

Reparation av hjälpmedel beställer du genom Sodexo. Du kan enkelt kontakta Sodexo genom att ringa 013 - 27 78 00. 

Reparationer utgörs under vardagar klockan 08:00 - 16:30. 

Det finns mer information på Sodexos hemsida:  

Hemrehabiliteringen

För kontakt med arbetsterapeut eller fysioterapeut kontakta oss för bokning av telefontid.

Vi ringer upp dig på en angiven tid efter att du lämnat dina kontaktuppgifter. 

Telefon: 013-29 43 60
Telefontid: Vardagar kl. 7.00–14:30

Postadress: 581 81 Linköping

Hjälpmedelsmottagningen

Återlämning av hjälpmedel sker på Ålerydsvägen 5. Vi har öppet vardagar kl.09.00-12.00, du behöver inte boka något tid. 

Hjälpmedlet ska vara rengjort vid återlämning. 

Telefon: 013-29 43 80
Telefontid: Vardagar kl 9.00–12.00

Besöksadress: Ålerydsvägen 5 (se karta)

Besöksadress : Ålerydsvägen 5

Postadress: 589 23 Linköping

Avgifter för hemsjukvård och hemrehabilitering

Hemsjukvård

 • Besök av hemsjukvården kostar 100 kronor per besök.
 • Maxtaxan för hemsjukvård är 400 kronor per månad.
 • Om du även har hemrehabilitering är maxtaxan för både hemsjukvård och hemrehabilitering 400 kronor per månad.
 • Om du har hemtjänst samordnas avgiften för hemsjukvård med den avgift du betalar för hemtjänst. Hur stor den sammanlagda avgiften blir per månad beror på din inkomst/pension och hur mycket hjälp du behöver.

Hemrehabilitering

 • Besök av hemrehabiliteringen för bedömning, träning, uppföljning med mera kostar 100 kronor per besök.
 • Maxtaxan för hemrehabilitering är 400 kronor per månad.
 • Leverans av hjälpmedel kostar max 200 kronor per månad oavsett antal leveranser. OBS! Detta räknas inte in i maxtaxan.
 • Om du även har hemsjukvård är maxtaxan för både hemsjukvård och hemrehabilitering 400 kronor per månad.
 • Om du har hemtjänst samordnas avgiften för hemrehabilitering med den avgift du betalar för hemtjänst. Hur stor den sammanlagda avgiften blir per månad beror på din inkomst/pension och hur mycket hjälp du behöver.

Hemsjukvården

För kontakt med sjuksköterska, kontakta oss på nedanstående nummer för allmänna frågor. 

Är du inskriven i hemsjukvården har du ett direktnummer till ansvarig sjuksköterska.

Telefon: 013-29 43 50
Telefontid: Vardagar kl. 8.00–16.30

Postadress: 581 81 Linköping

Hemrehabiliteringen

För kontakt med arbetsterapeut eller fysioterapeut kontakta oss för bokning av telefontid.

Vi ringer upp dig på en angiven tid efter att du lämnat dina kontaktuppgifter. 

Telefon: 013-29 43 60
Telefontid: Vardagar kl. 7.00–14:30

Postadress: 581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 5 januari 2023

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: