Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bostadsanpassning

Du som har bestående eller långvarig funktionsnedsättning har rätt att ansöka om bidrag för att anpassa din bostad.

Ansökan om bostadsanpassning

Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag via vår e-tjänst. Du kan även använda e-tjänsten för att söka reparationsbidrag för befintliga bostadsanpassningsåtgärder som gått sönder. 

Vem får bidrag till bostadsanpassning?

För att ansöka om bidrag till bostadsanpassning måste du äga din bostad eller ha en hyresrätt för permanent bruk. Du får även ansöka om bidrag om du regelbundet tar hand om en person med funktionsnedsättning i din bostad.

Bostadsanpassning i särskilt boende

När det gäller bostadsanpassning inom särskilt boende ligger ansvaret hos Social- och omsorgsförvaltningen. Se särskild rutin för att ansöka om bostadsanpassning i särskilt boende.

Vad ges bidragen till?

Bidrag till bostadsanpassning lämnas för åtgärder av bostadens fasta funktioner. Med fasta funktioner menas sådant som du normalt inte tar med sig vid en flytt. I särskilda fall kan bidrag lämnas till åtgärder som har samband med den funktionshindrades behov av rehabilitering, funktionsträning och sjukvård. Bidrag kan lämnas till reparation av tekniskt komplicerad utrustning som anskaffats med stöd av bidrag, om reparationen inte är normalt bostadsunderhåll.

Exempel på bostadsanpassning:

  • Ändring av badrum.
  • Borttagning av trösklar.
  • Breddning av dörrar.
  • Hårdgöring av gångväg.
  • Installation av räcken och ledstänger.
  • Installation av ramper.

Beslut om bostadsanpassning

Bygglovskontoret beslutar om bidraget och betalar ut bidraget när bostadsanpassningen är färdig.

Senast uppdaterad den 8 september 2021