Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vatten och avlopp

Rent vatten i kranen och rening av avloppsvatten förtjänar större uppskattning än det vanligtvis får. Tänk hur din vardag skulle se ut om du inte hade vatten och avlopp i din bostad, eller om regnvattnet samlades på gator och torg utan avrinning till dagvattennätet!

Kommunalt vatten och avlopp 

Kommunen ansvarar för att det finns ledningsnät för vatten och avlopp. Det är möjligt att ansluta till kommunalt vatten och avlopp i de flesta av Linköpings tätortsområden.

Tekniska verken ansvarar för driften av ledningsnätet. Vänd dig till dem om du har frågor om anslutning till ledningsnätet eller andra frågor om kommunalt vatten och avlopp.

Eget vatten och avlopp

I områden med glesare bebyggelse blir det för dyrt att dra fram kommunala ledningar. Då får du som fastighetsägare själv lösa vatten- och avloppsfrågan genom egen dricksvattenbrunn och eget avlopp.

Dagvatten

Kommunen har tillsammans med Tekniska verken tagit fram information om lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). 

Andra webbsidor med information om vatten

Senast uppdaterad den 1 juli 2020