Hälsa och luftkvalitet

Hälsoskyddets syfte är att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön. Hälsoskyddet är reglerat i lagar som Miljöbalken med förordningar, Folkhälsomyndighetens författningssamling, Socialstyrelsens författningssamling, Smittskyddslagen, Strålskyddslagen och Tobakslagen.

I Linköping är det framförallt trafiken som bidrar till luftproblem, därför genomför kommunen regelbundet luftkvalitetsmätningar. Miljökontoret bedriver tillsyn på tobaksrökning i offentliga miljöer, exempelvis på skolor och förskolor. Miljökontoret utreder även bostadsklagomål på vedeldning från braskaminer.

Information om bostadsmiljö och vedeldning, se sidorna:

Kontroll av badvattenkvalitet ingår också i hälsoskyddsarbetet.

Information om badvattenkvalité, se sidan:

Rökförbud enligt tobakslagen

Förbjudet att röka på vissa platser

Tobakslagen förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler, till exempel lokaler för skola och barnomsorg, hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, restauranger och serveringsställen, hotell och tillfälliga boenden, samt lokaler dit allmänheten har tillträde. Det är även förbjudet att röka på uteserveringar om luften inte kan passera fritt genom uteserveringen. Det är verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren som ansvarar för att rökförbudet upprätthålls.

Rökförbud på skolor

Enligt tobakslagen är det förbjudet att röka i skolors, fritidshems och förskolors lokaler. Samma förbud gäller även på skolgårdar och gårdar som tillhör fritidshem och förskolor. Förbudet gäller för alla, lärare, fritidspedagoger, barnskötare, förskolepedagoger, föräldrar och ungdomar. Det är inte heller tillåtet att röka på en skolgård, fritidshemsgård eller förskolegård på kvällar eller helger när verksamheten är stängd.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 oktober 2018