Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Energi och säkerhet

Brandsäkerhet

Information om brandsäkerhet hittar du på Räddningstjänsten Östra Götalands webbplats.

Cisterner

Skyddsrum

1 september 2006 upphörde kommunens roll som tillsynsmyndighet för skyddsrumsfrågor. Nu hanterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) frågor om skyddsrum.

Farlig verksamhet - Sevesoverksamhet

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska kommunen informera allmänheten om vilka anläggningar som hanterar farliga ämnen.

Information om så kallade Seveco-klassade företag hittar du på Räddningstjänsten Östra Götalands webbplats.

Räddningstjänsten Östra Götaland

Senast uppdaterad den 26 juni 2019

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: