Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Energi och säkerhet

Brandsäkerhet

Information om brandsäkerhet hittar du på Räddningstjänsten Östra Götalands webbplats.

Cisterner

Skyddsrum

1 september 2006 upphörde kommunens roll som tillsynsmyndighet för skyddsrumsfrågor. Nu hanterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) frågor om skyddsrum.

Farlig verksamhet - Sevesoverksamhet

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska kommunen informera allmänheten om vilka anläggningar som hanterar farliga ämnen.

Information om så kallade Seveco-klassade företag hittar du på Räddningstjänsten Östra Götalands webbplats.

Räddningstjänsten Östra Götaland

Senast uppdaterad den 26 juni 2019