Energi och säkerhet

Brandsäkerhet

Information om brandsäkerhet hittar du på räddningstjänstens webbplats.

Cisterner

Skyddsrum

1 september 2006 upphörde kommunens roll som tillsynsmyndighet för skyddsrumsfrågor. Nu är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som centralt hanterar frågor om skyddsrum.

Farlig verksamhet - Sevesoverksamhet

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska kommunen informera allmänheten om vilka anläggningar som hanterar farliga ämnen.

Information om så kallade Seveco-klassade företag hittar du på Räddingstjänstens hemsida.

Räddningstjänsten i Östergötland

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 juli 2018