Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Sotning

Alla fasta förbränningsanordningar, som eldstäder och pannor, ska sotas (rengöras) och brandskyddskontrolleras regelbundet.

På räddningstjänstens hemsida hittar du mer information om sotning och vilka företag som upphandlats för att sköta sotning och brandskyddskontroll.

Sotningsfrist

Sotningsfrister beslutas av kommunen.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen ska göras enligt föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Senast uppdaterad den 14 november 2019