Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Elda utomhus

Eldning utomhus innebär ett stor ansvar för dig som eldar. Inom tätbebyggda områden avråder vi från eldning utomhus eftersom röken lätt skapar problem för kringboende.

Juridiskt ansvar för eldning

Om din eldning orsakar en brand är du personligen ansvarig. Straffpåföljden handlar om allmänfarlig vårdslöshet, men kan i enskilda fall handla om mordbrand. Det är den som håller i tändstickan som har ansvar för elden.

Alternativ till eldning

Kompostering av trädgårdsavfall är ett bra alternativ till att elda. Du kan även lämna trädgårdsavfall på någon av avfallscentralerna. Att elda en kubikmeter ris i trädgården släpper ut lika mycket tjära som den sämsta miljögodkända vedpannan gör på ett halvår för att värma upp ett helt hus.

Om du ändå ska elda utomhus

Bedöm risken

Det är alltid du som måste bedöma risken för rök och brandspridning. För att kunna göra en bra bedömning måste du ta hänsyn till flera saker, vindriktning, vindstyrka och dina egna släckresurser. Särskilt uppmärksam bör man vara på vårarna när fjolårsgräset ligger torrt på marken, en gräsbrand sprider sig oerhört snabbt i vinden och kan få oanade konsekvenser.

Hur vet jag när jag kan elda?

Kolla väderleksprognosen, under gräs- och skogsbrandsäsongen finns daglig brandriskprognos på SMHI:s hemsida.

Fyll i ett formulär till räddningstjänsten

Om du har förutsättningar och tillåtelse att elda, kontaktar du räddningstjänsten genom att fylla i ett formulär. På så vis känner räddningstjänsten till att elden är kontrollerad och vet vad det gäller om någon ringer och larmar om brandrök.

Grillplatser

I friluftsappen Naturkartan finns information om iordningsställda grillplatser i Linköpings kommun. Sök på Grillplats för att få fram iordningsställda grillplatser i en lista eller markerade i kartvy (funktionen fungerar för tillfället bara i appen, inte på Naturkartans webbsida).

Eldningsförbud

Kommunen utfärdar i regel inte eldningsförbud. Eldning sker på egen risk, men man kan kontakta räddningstjänsten för att få råd.

Senast uppdaterad den 15 april 2021