Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kemikalier i vardagen

Många saker som du använder i vardagen innehåller kemikalier. Vissa av kemikalierna kan vara farliga för människa och miljö. Därför är det viktigt att känna till vad du kan göra för att undvika dem så mycket som möjligt.

Exempel på saker som innehåller kemikalier

 

Så undviker du onödiga kemikalier i vardagen

Exempel på saker som innehåller kemikalier är mobiltelefoner, möbler, leksaker, smink och hudvårdsprodukter. Här har vi samlat våra bästa tips på kemikaliekoll i vardagen.

Inom EU gäller ofta hårdare kemikaliekrav än i resten av världen. Tillverkaren kan berätta om varan är EU-godkänd. Många varor är märkta med CE som visar att varan är godkänd för användning inom EU. Var extra uppmärksam när du handlar på nätet, särskilt från länder utanför EU.

Kraven för vilka kemikalier som får användas har blivit hårdare. Det betyder att många gamla leksaker kan innehålla ämnen som inte längre är tillåtna. Därför kan det vara bra att rensa hemma ibland.

  • Rensa ut plastleksaker som luktar eller känns klibbiga.
  • Rensa ut leksaker gjorda före 2013.

Många kemikalier är förbjudna i miljömärkta och ekologiska varor. Därför är det en bra tumregel att välja miljömärkta varor när du handlar.

Undvik produkter märkta med farosymboler.

Tänk på att bara använda varor på det sätt de är tänkta att användas. Det är exempelvis säkrare för barn att leka med leksaker än andra saker, eftersom det finns särskilda regler för leksaker som tar hänsyn till barn.

Ställ frågor till företagen om deras produkter direkt via kemikalieappen. Som konsument har du möjlighet att visa att du bryr dig och samtidigt uppmuntra företag till att våga satsa på giftfria produkter.

Om du begär information om en produkts kemikalieinnehåll måste företaget svara dig inom 45 dagar ifall produkten innehåller några särskilt farliga ämnen (SVHC-ämnen) i halter över 0,1 viktprocent. Det säger den europeiska kemikalielagstiftningen Reach.*

Vill du ställa frågan direkt i butiken kan du använda Linköpings kommuns folder:

* Reach och din rätt att veta gäller för varor som möbler, förpackningar, leksaker, kläder, elektronik, plastprylar med mera. För mat, flytande produkter, smink och mediciner gäller annan lagstiftning.

Många produkter kan innehålla kemikalierester från tillverkningen. När du handlar second hand har många kemikalier tvättats och vädrats bort redan.

Köper du nya kläder är det bra att tvätta kläderna innan användning.

Vissa varor behandlas med kemiska ämnen för att minska till exempel bakterietillväxt och dålig lukt.

De antibakteriella ämnena försvinner vanligtvis redan efter de allra första tvättarna och kommer då ut i miljön där de kan orsaka skada.

Det är därför bra att undvika varor som är behandlade med antibakteriella ämnen.

Varan kan exempelvis vara märkt med ord som "behandlad mot dålig lukt", "for lasting freshness", "anti-odour", "hygienic protection", "antimicrobial".

Vad gör Linköpings kommun?

Linköpings kommun beslutade om ett kemikalieprogram 2018. 

Programmet är ett styrande dokument som anger riktlinjer för hur kommunala förvaltningar och bolag ska kunna bidra till att det nationella miljömålet om en giftfri miljö uppnås.

Det viktigaste målet med programmet är att miljö- och hälsoskadliga kemikalier inte ska inhandlas och spridas i kommunal regi.

Programmet ska även uppmuntra bosatta, verksamma och besökande i kommunen i riktning mot samma mål. Här hittar du Linköpings kommuns kemikalieprogram:

Senast uppdaterad den 12 maj 2021