Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Biltvätt

Tvätta inte bilen på gatan

Tvätta inte bilen på gatan, gården eller p-platsen. Då hamnar oljerester, tungmetaller och andra kemikalier i mark, sjöar och hav. Det är ämnen som är skadliga för både människor och miljö.

Tvätta bilen i biltvätt

Tvättvattnet innehåller både föroreningar från bilen och kemikalier från bilvårdsmedlet, till exempel kadmium, zink, krom, nickel, bly, koppar, tensider, olja och bränslerester. Därför ska du välja att tvätta bilen i en biltvätt eller i en gör-det-själv-hall där vattnet renas vid anläggningen innan det leds vidare till kommunens reningsverk.

Om du tvättar bilen på garageuppfarten eller på gatan så kommer inte vattnet att ledas till något reningsverk. Vatten förorenat med olja och tungmetaller rinner då orenat via gatubrunnar ut i närmaste sjö eller vattendrag där djur och växter kan förgiftas. Det kanske är där som ni fiskar eller badar på somrarna?

För dig som är verksamhetsutövare

Lagstiftning gällande biltvätt

Miljöbalkens hänsynsregler gäller alla och där står det att vi är skyldiga att göra vad som krävs och är möjligt för att undvika skador i miljön eller för människors hälsa. Det innebär att vi ska undvika kemikalier som kan medföra risk för miljön och att vi ska välja miljövänligare alternativ. Att tvätta bilen på gatan är alltså inte acceptabelt enligt miljöbalkens regler.

Om du ändå väljer att tvätta bilen hemma någon enstaka gång, gör det då på en gräsmatta eller grusad yta och välj en plats där inte vattnet rinner ner gatubrunnar och vattendrag. Använd miljöanpassade bilvårdskemikalier som har lättare att brytas ner i marken.

Om du tvättar bilen själv, se till att föroreningar och kemikalier inte hamnar i våra vattendrag.

Använd miljömärkta produkter

När du tvättar din bil bör du använda miljömärkta rengöringsmedel och avfettningsmedel. Tänk på att det i regel bara är under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas och på att avfettningsmedel endast ska användas fläckvis för särskilt svårborttagen smuts som exempelvis asfaltsfläckar. Biltvättmedel är bättre på att klara av övrig smuts på bilen.

När du som konsument köper bilvårdsprodukter, välj då sådana som är märkta med Svanen eller Bra Miljöval. Då vet du att du köper en vara som uppfyller likartade krav som de miljökontoret ställer. Behållare med överblivna kemikalier som använts till biltvätt är farligt avfall och ska lämnas till en återvinningscentral.

Golvavlopp i garage?

Många villaägare vill ha en golvbrunn i sitt garage, men detta är inte bra ur miljösynpunkt eftersom föroreningar (drivmedel, olja etc.) från bilen kan läcka ut i sjöar och vattendrag. Om man ändå vill ha en golvbrunn i sitt garage, bör en oljespärr installeras som hindrar föroreningar från att släppas ut. Även om en oljespärr har installerats så är det inte okej att tvätta sin bil i garaget.

Senast uppdaterad den 24 juni 2020