Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Livsmedel

Mat ska vara god, näringsrik och av hög kvalitet. För att vara det måste den hanteras på rätt sätt. Miljökontorets kontroll gör att du som konsument får bra och säkra livsmedel. Miljökontoret kontrollerar även att tobakslagen följs på till exempel skolgårdar och restauranger.

Företagare med livsmedelsverksamhet, se sidan:

Matförgiftning

Om du misstänker att du blivit matförgiftad bör du så snart som möjligt anmäla det till Miljökontoret. Det gör du enklast via vår e-tjänst.

Uttrycket matförgiftning brukar i vardagslag användas om sjukdom/besvär som uppstår när man äter mat som blivit dålig på grund av bakterier eller andra mikroorganismer. Symptomen innebär ofta besvär i form av diarréer, kräkningar eller magont.

För att kunna utreda en misstänkt matförgiftning behöver miljökontoret lite bakgrundsinformation. Vilka uppgifter miljökontoret behöver framgår av e-tjänsten..

På Livsmedelsverkets webbplats hittar du mer information om vad matförgiftning är och vad du kan göra för att undvika att bli matförgiftad.

Livsmedelskontroll

Miljökontoret kontrollerar regelbundet hur livsmedelsverksamheter (butiker, restauranger och skolkök) uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. 

Uppehåll i information om livsmedelskontroll

Vanligtvis kan du ta del av resultaten från livsmedelskontrollen i karttjänsten Livsmedelskontroll och appen Kolla matstället. Nu gör vi ett uppehåll i detta eftersom vi byter verksamhetssystem. Vi hoppas kunna komma igång med visning av resultaten igen vid ett senare tillfälle.

Livsmedelskontrollen fortsätter

Du behöver inte vara orolig. Vi på Miljökontorets livsmedelsavdelning fortsätter med vår regelbundna livsmedelskontroll på butiker, restauranger och skolkök.

Företagare med livsmedelsverksamhet, se sidan:

Senast uppdaterad den 14 november 2019