Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Livsmedelsverksamhet

Om du ska starta, ta över eller göra en större/väsentlig förändring av ditt café, restaurang, butik eller annan verksamhet som hanterar livsmedel måste du först registrera det hos Miljöavdelningen.

Livsmedelshantering utanför det privata hushållet samlas under begreppet livsmedelsverksamhet. Det finns regler för hur livsmedelsverksamhet ska bedrivas och kontrolleras och de är i stort sett gemensamma för hela EU. Livsmedelsverket är den centrala myndigheten som beslutar hur livsmedelskontrollen i Sverige ska gå till, läs mer om kontroller på Livsmedelsverkets hemsida.

Miljöavdelningen ansvarar för kontroller av:

 • anläggningar för dricksvattenförsörjning
 • anläggningar för tillverkning av snus och tuggtobak
 • andra livsmedelsanläggningar inklusive anläggningar för tillverkning av tillsatser, aromer och processhjälp.
 • ekologiska livsmedel hos aktörer som är undantagna från att vara anslutna till ett kontrollorgan.
 • importörer och importerade livsmedel som inte behöver passera en gränskontrollstation.

Tips och råd

På verksamt.se finns guider och checklistor för dig som vill:

 • starta en verksamhet
 • driva en verksamhet
 • utveckla en verksamhet
 • avveckla en verksamhet

Vilka verksamheter ska registreras?

Alla verksamheter som hanterar eller säljer livsmedel oavsett om det drivs med eller utan vinstintresse måste registreras hos Miljöavdelningen.

Registrera eller överlåt din verksamhet

När du ska starta en verksamhet måste du skicka in en anmälan till Miljöavdelningen senast två veckor innan du sätter igång din livsmedelsverksamhet. Det gäller även dig som ska avsluta eller överlåta din verksamheten till en ny ägare.

Du kan starta din verksamhet två veckor efter att du har skickat in din anmälan om inte Miljöavdelningen meddelar något annat.

Undantag från registrering

Undantaget är större livsmedelsanläggningar som exempelvis ett mejeri, ett charkuteri eller en fiskindustri. För sådana måste du istället ansöka om ett godkännande hos Livsmedelsverket. Då kommer Miljöavdelningen eller Livsmedelsverket att kontrollera att din anläggning uppfyller lagstiftningens krav innan du får starta.

Ett annat undantag är om verksamheten sker i liten omfattning vid enstaka tillfälle. Exempel ett företag som inte ses som ett livsmedelsföretag kan vara en bilverkstad som ställer fram en kaffetermos och en kakburk till sina kunder.

Tar du vatten från egen brunn?

Tar du vatten från egen brunn till din livsmedelsverksamhet måste du registrera detta via blanketten Dricksvattenanläggning, som du hittar längst upp på denna sida.

Hanterar ditt företag groddar eller fröer för groddning till livsmedel?

Du vet väl om att du ska registrera verksamheten via e-tjänsten Registrera eller ändra livsmedelsanläggning. Det beror på att fröer kan vara kontaminerade med bakterier och när fröerna groddar kan bakterierna föröka sig vilket i sin tur kan orsaka sjukdomsutbrott bland konsumenter. Är företagen registrerade är det enklare att spåra eventuell kontamination och därmed minska risken för smittspridning.

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida om vad som gäller för produktion av skott, krasse och microgreens.

Registrering av ny verksamhet

Registreringen innebär att anläggningen skrivs in i Miljöavdelningens register över livsmedelsanläggningar.

 • Det innebär inte att Miljöavdelningen har godkänt eller gjort någon bedömning av verksamheten.

Om du startat, startar eller tar över en livsmedelsverksamhet utan att registrera det riskerar du höga sanktionsavgifter. Läs mer om sanktionsavgift i Livsmedelsförordningen (2006:813) 39 §.

Kontroll vid ny livsmedelsverksamhet

 • När en ny livsmedelsverksamhet har startat gör Miljöavdelningen besök på plats. Då kontrollerar vi att livsmedelslagstiftningens krav på till exempel lokal och egenkontroll är uppfyllda.
 • Om inte kraven är uppfyllda måste verksamheten åtgärda avvikelserna. Om bristerna är så allvarliga att matsäkerheten äventyras, kan hela eller delar av verksamheten förbjudas.

Avgift vid anmälan/ansökan

Miljöavdelningen tar ut timavgift för handläggning av anmälan och ansökan. Handläggningstiden förkortas och avgiften minskar, om du lämnar in kompletta handlingar.

I e-tjänsten Registrera eller ändra livsmedelsanläggning ska fylla i dessa uppgifter:

 1. Uppgift om företagarens namn, adress och organisations-, person-, eller samordningsnummer.

 2. Uppgift om lokal eller plats där verksamheten ska bedrivas. 

 3. En beskrivning av verksamhetens art och omfattning. 

 4. Samt startdatum för när verksamheten planeras starta

Regelbundna livsmedelskontroller

Alla livsmedelsanläggningar är skyldiga att producera eller sälja säkra livsmedel. Ingen ska riskera att bli sjuk av det man äter eller dricker. Man ska också kunna lita på att man får det man köper eller att det man blir serverad på en restaurang innehåller det som beställts.

Livsmedelskontroll görs hos verksamheter för att kontrollera så att detta efterföljs och att konsumenten därmed får säkra livsmedel.

God kontrollsed- ledord för livsmedelskontrollen

Från och med den 1 februari 2022 har livsmedelsinspektörerna i Linköping börjat jobba enligt den metod som Livsmedelsverket kallar “God kontrollsed”. God kontrollsed är ett enhetligt arbetssätt för livsmedelskontrollen i hela Sverige.

God kontrollsed är en samling av initiativ som passar ihop – som ett pussel. I grunden handlar det om ett gemensamt arbete mellan Livsmedelsverket, kontrollmyndigheterna och företagen som förbättrar livsmedelskontrollen, gör den mer likvärdig och förenklar för företagen att göra rätt.

Vid själva kontrollen är det ingen skillnad. Däremot är det som händer efter kontrollen annorlunda - när det finns avvikelser. Tidigare skrevs bara en kontrollrapport, nu blir det mer direkta krav på åtgärder om det hittas en eller flera avvikelser som är allvarliga.

Åtgärdskravet kan vara ett förbud att efter ett angivet datum upphöra med en viss hantering, men det kan också vara ett krav att åtgärda något senast ett visst datum. Beslutet är alltid överklagningsbart, vilket ger dig som mottagare av livsmedelskontrollen möjlighet att överklaga om du inte anser att beslutet är fattat på korrekta grunder. Om man överklagar är det Länsstyrelsen som bedömer överklagandet och beslutar.

Genom detta nya arbetssätt hoppas vi kunna göra livsmedelskontrollen tydligare och mer rättssäker.

Avgift för livsmedelskontroll

Livsmedelskontrollen är avgiftsbaserad vilket innebär att du som har en livsmedelsverksamhet får betala för Miljöavdelningens kontroll.

Beräkna årsavgift för livsmedelskontroll

Via vår e-tjänst kan du beräkna den ungefärliga årsavgiften för olika typer av livsmedelsverksamheter.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 5 juli 2022