Livsmedelsverksamhet

Om du ska starta eller ta över ett café, en restaurang, en butik eller annan verksamhet som hanterar livsmedel måste du först registrera verksamheten hos miljökontoret.

Livsmedelshantering utanför det privata hushållet samlas under begreppet livsmedelsvarksamhet. Det finns regler för hur livsmedelsverksamhet ska bedrivas och kontrolleras och de är i stort sett gemensamma för hela EU. Livsmedelsverket är den centrala myndigheten som beslutar hur livsmedelskontrollen i Sverige ska gå till.

För dig som funderar på att starta eget finns många olika aktörer som kan hjälpa dig vidare. Ni kan börja med att gå in på webbsidan verksamt.se. 

På Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa mer om livsmedelskontroll och reglerna för livsmedelshantering.

Avgift för livsmedelskontroll

Livsmedelskontrollen är avgiftsbaserad vilket innebär att du som har en livsmedelsverksamhet får betala för miljökontorets kontroll.

Beräkna årsavgift för livsmedelskontroll

Via vår e-tjänst kan du beräkna den ungefärliga årsavgiften för olika typer av livsmedelsverksamheter.

Anmälan om registrering

Du ska skicka in anmälan om registrering senast två veckor innan du ska starta eller ta över verksamheten. När du fått beslut om registrering kan du starta. Om du inte fått beslutet inom två veckor får verksamheten startas upp.

Vem ansvarar för anmälan om registrering?

Företag, privatpersoner, föreningar med flera som hanterar och säljer livsmedel kallas generellt livsmedelsföretagare. Livsmedelsföretagaren ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls och är skyldig att se till att anläggningen registreras. Registreringen är kopplad till livsmedelsföretagaren. Vid ett ägarbyte upphör registreringen att gälla och en ny anmälan måste göras. Detta gäller även om bolaget får ett nytt organisationsnummer. Blankett för anmälan om registrering finns i högerspalten.

Vad innebär registreringen?

Registreringen innebär att anläggningen skrivs in i miljökontorets register över livsmedelsanläggningar. Det innebär inte att miljökontoret har godkänt eller gjort någon bedömning av verksamheten. När verksamheten påbörjats gör  miljökontoret  besök på plats. Då kontrollerar vi att livsmedelslagstiftningens krav på till exempel lokal och egenkontroll är uppfyllda. Om inte kraven är uppfyllda måste verksamheten åtgärda avvikelserna. Om bristerna är så allvarliga att matsäkerheten äventyras, kan hela eller delar av verksamheten förbjudas.

Godkännande krävs för ett fåtal

Ett fåtal livsmedelsföretag behöver godkännas innan verksamheten påbörjas eller byter ägare. Det gäller företag som hanterar råa animaliska produkter, till exempel rått kött, rå fisk, opastöriserad mjölk och dessutom säljer produkterna för vidare försäljning i detaljhandeln. Dessa företag måste ansöka om godkännande och få sin anläggning godkänd innan verksamheten påbörjas.

Avgift vid anmälan/ansökan

Miljökontoret tar ut timavgift för handläggning av anmälan och ansökan. Handläggningstiden förkortas och avgiften minskar, om du lämnar in kompletta handlingar.

Undantag

Det finns vissa undantag från krav på ansökan respektive anmälan. Ett sådant undantag är om verksamheten sker i liten omfattning vid enstaka tillfälle. Kontakta gärna miljökontoret för mer information. Du når miljökontret via via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Skicka e-post till Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 10.00-17.00 (23, 27 och 30 december, klockan 10:00-14:00)

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 oktober 2019