Upphandling och inköp

Linköpings kommun köper varje år varor och tjänster för cirka fyra miljarder kronor.

Verksamheten Upphandling och inköp upphandlar ramavtal som kommunens alla förvaltningar och verksamheter har möjlighet att avropa ifrån. Upphandling och inköp genomför även upphandlingar av specifika varor eller tjänster.

De avtal som Upphandling och inköp tecknat åt Linköpings kommun publiceras på kommunens avtalsdatabas E-avrop.

Kommunens kommande upphandlingar annonseras på webbplatsen Opic.com.

Policy och riktlinjer

Här kan du ta del av den riktlinje och policy som finns för upphandling och inköp i Linköpings kommun.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Kommunens upphandlingar ska följa lagen om offentlig upphandling (LOU) för att utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns på marknaden. Lagen, som bygger på EU-direktiv, föreskriver olika förfaringssätt beroende på värdet av kontraktet och vad som upphandlas.

Upphandling och inköp

Skicka e-post till Upphandling och inköp

E-post: zzzupphandlinginkop@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens upphandlingsfunktion

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har en egen upphandlingsfunktion som gör de upphandlingar som är specifika för Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Exempelvis entreprenadupphandlingar och tekniska konsulter.

De avtal som Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tecknat åt Linköpings kommun publiceras på förvaltningens avtalsdatabas E-avrop.

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Kontaktpersoner:
Anna Dyde 013-20 65 78
Jenny Larsson 013-20 63 50

Om offentlig upphandling

Upphandlingsmyndigheten är en myndighet som ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. På Upphandlingsmyndighetens webbplats finns bland annat information om hur upphandlingsprocessen går till och vad leverantören bör tänka på inför, under och efter en upphandlingsprocess.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 mars 2020