Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Upphandling och inköp

Linköpings kommun köper varje år varor och tjänster för cirka fyra miljarder kronor.

Tve personer sitter mittemot varandra vid en jobbintervju. Dom skakar hand.

 

Verksamheten Upphandling och inköp upphandlar ramavtal som kommunens alla förvaltningar och verksamheter har möjlighet att avropa ifrån. Upphandling och inköp genomför även upphandlingar av specifika varor eller tjänster.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har en egen upphandlingsfunktion som gör de upphandlingar som är specifika för Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Exempelvis entreprenadupphandlingar och tekniska konsulter.

De avtal som Upphandling och inköp och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens upphandlingsfunktion tecknat åt Linköpings kommun publiceras på kommunens avtalsdatabas E-avrop.

Kommunens kommande upphandlingar annonseras på webbplatsen Opic.com.

Policy och riktlinjer

Här kan du ta del av den riktlinje och policy som finns för upphandling och inköp i Linköpings kommun.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Kommunens upphandlingar ska följa lagen om offentlig upphandling (LOU) för att utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns på marknaden. Lagen, som bygger på EU-direktiv, föreskriver olika förfaringssätt beroende på värdet av kontraktet och vad som upphandlas.

Upphandling och inköp

Till e-postformulär för Upphandling och inköp

E-post: zzzupphandlinginkop@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Om offentlig upphandling

Upphandlingsmyndigheten är en myndighet som ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. På Upphandlingsmyndighetens webbplats finns bland annat information om hur upphandlingsprocessen går till och vad leverantören bör tänka på inför, under och efter en upphandlingsprocess.

Senast uppdaterad den 8 oktober 2020