Upphandling och inköp

Linköpings kommun köper varje år varor och tjänster för cirka fyra miljarder kronor.

Kommunens alla upphandlingar annonseras på webbsidan e-avrop.

Policy och riktlinjer

Målet för Linköpings kommuns upphandling är den goda affären.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Kommunens upphandlingar ska följa lagen om offentlig upphandling (LOU) för att utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns på marknaden. Lagen, som bygger på EU-direktiv, föreskriver olika förfaringssätt beroende på värdet av kontraktet och vad som upphandlas.

Upphandlingsfunktion

Linköpings kommuns upphandlingsfunktion finns placerad på fjärde storstadsregionens kommunalförbund (tillsammans med Norrköpings kommuns upphandlingsfunktion) under namnet Upphandlingscenter, samt på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Upphandlingscenter

Upphandlingscenter upphandlar kommungemensamma ramavtal som kommunens alla enheter har möjlighet att avropa ifrån. Upphandlingscenter genomför även upphandlingar av specifika varor eller tjänster.

De avtal som Upphandlingscenter tecknat åt Linköpings kommun publiceras på kommunens avtalsdatabas E-avrop.

Upphandlingscenter

Skicka e-post till Upphandlingscenter

E-post: info@upphandlingscenter.se

Telefon: 013-20 54 84

Besöksadress: Slottsgatan 118 (se karta)

Postadress:
Upphandlingscenter
Slottsgatan 118
602 22 Norrköping

Webbadress: http://www.upphandlingscenter.se http://www.upphandlingscenter.se

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens upphandlingsfunktion

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har en egen upphandlingsfunktion som gör de upphandlingar som är specifika för Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Exempelvis entreprenadupphandlingar och tekniska konsulter.

De avtal som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tecknat åt Linköpings kommun publiceras på förvaltningens avtalsdatabas E-avrop.

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Kontaktpersoner:
Anna Dyde 013-20 65 78
Jenny Larsson 013-20 63 50

Om offentlig upphandling

Upphandlingsmyndigheten är en myndighet som ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. På Upphandlingsmyndighetens webbplats finns bland annat information om hur upphandlingsprocessen går till och vad leverantören bör tänka på inför, under och efter en upphandlingsprocess.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 april 2017