Hoppa till huvudinnehåll

Upphandlings- och inköpspolicy för Linköpings kommun

Upphandlings- och inköpspolicyn gäller för alla inköp av varor, tjänster och verksamheter inom kommunen. Upphandling definieras som köp, avbetalningsköp, leasing, hyra eller hyrköp.

Policyn är reviderad av kommunfulllmäktige den 21 november 2023 § 382 och gäller tills vidare.

Relaterat styrdokument:

Senast uppdaterad den 19 december 2023