Internationellt arbete

Det internationella arbetet i Linköpings kommun är idag en naturlig del i kommunens verksamhet. Det som främst bidragit till det är globaliseringen och Sveriges medlemskap i EU.

De flesta verksamheter inom Linköpings kommun är engagerade i internationella utbyten eller andra samarbeten med många städer och regioner i Europa och i övriga världen. Det kan handla om att delta i utvecklingsprojekt finansierade genom EU, ta emot internationella besök, besöka andra städer och regioner för kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte men också för att gemensamt utveckla arbetssätt och metoder.

Internationell strategi

Grunden för det internationella arbetet är den internationella strategin, som beslutades av kommunfullmäktige. Internationella strategin har reviderats språkligt 2017. Detta dokument är ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner. Strategin är kommunövergripande och gäller alla verksamheter i Linköpings kommun.


I strategin finns tre prioriterade områden:

  • Profilering
  • Omvärldsbevakning och påverkan
  • Verksamhets- och kompetensutveckling
Kerstin Reimstad

Utvecklingsstrateg Näringsliv och tillväxtstaben

Skicka e-post till Kerstin Reimstad

E-post: Kerstin.Reimstad@linkoping.se

Telefon: 013-26 31 02

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 2 maj 2018