Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommunens organisation

Alla kommuner är politiskt styrda där folkvalda politiker fattar beslut i alla större frågor som rör kommunen. Till sin hjälp för att förverkliga besluten har politikerna en tjänstemannaorganisation.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ som fattar beslut i stora viktiga frågor.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Det är också kommunfullmäktige som bestämmer vilket område varje nämnd har ansvar för.

Kommunstyrelsen

Innan ett ärende behandlas i kommunfullmäktige ska frågan vara behandlad av kommunstyrelsen. Till sin hjälp har kommunstyrelsen utskott, råd och kommittéer.

Tjänstemännens organisation

Linköpings kommuns medarbetare driver den dagliga verksamheten, handlägger ärenden och förverkligar de politiska besluten. Medarbetarna ser till att politikens visioner och beslut efterlevs i det dagliga arbetet.

Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteman och chef.

Linköpings kommun driver viss verksamhet i bolagsform, både i kommunalägda bolag och delägda bolag.

Senast uppdaterad den 4 januari 2019

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: