Kommunens organisation

Alla kommuner är politiskt styrda. Det innebär att politikerna fattar beslut om det som rör kommunen. Till sin hjälp för att förverkliga besluten har politikerna en tjänstemannaorganisation.

Linköpings kommun har organiserat nämnder och bolag som hanterar liknande frågor i fem rotlar. Varje rotel har ett ansvarigt kommunalråd.

Rotlarna är:

  • skolroteln
  • samhällsbyggnadsroteln
  • arbetsmarknadsroteln
  • sociala roteln
  • miljöroteln

Linköpings kommun har elva nämnder, om man räknar in kommunstyrelsen. Nämnderna består av politiker.

Tjänstepersoner

Tjänstepersoner finns i en egen organisation som leds av kommundirektören. Kommundirektören är alla chefers högsta chef och har ansvar för styrning och ledning av kommunen. I sitt arbete har kommundirektören stöd av kommunens direktörer och stabschefen.

Sju förvaltningar

Kommunen har sju förvaltningar som driver verksamheter inom de olika nämndernas ansvarsområden. De styrs av varsin direktör. Till exempel har utbildningsförvaltningen ansvar för att barn, ungdomar och vuxna får den barnomsorg eller utbildning de har rätt till.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 september 2018