Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommunfullmäktige

Linköpings kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Kommunfullmäktige fattar beslut om sådant som påverkar vår vardag, till exempel hur mycket du ska betala för barnomsorg eller hur nya stadsdelar ska se ut. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har majoritet i nämnder och kommunstyrelsen efter valet 2018.

Kommunfullmäktige beslutar bland annat om

  • mål och riktlinjer för kommunens verksamhet
  • budget, skatt och andra ekonomiska frågor
  • kommunens organisation och verksamhetsformer
  • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
  • val av revisorer och revisorsersättare
  • årsredovisning och ansvarsfrihet
  • frågor som anges i kommunallagen eller andra författningar.

Sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder normalt varje månad förutom i juli. Sammanträdena hålls i Stadshusets fullmäktigesal på Storgatan 43. Du kan följa sammanträdet från åhörarläktaren. Grupper ska anmälas till receptionen i förväg av utrymmesskäl.

Allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges sammanträden

På sammanträdet kan du få svar på frågor om kommunens verksamhet. Frågorna ska lämnas, skickas eller ringas in till Kommunledningsförvaltningen senast klockan 10.00 fredagen veckan före sammanträdet. Den fråga du ställt kommer att besvaras vid sammanträdet eller per brev.

Sammanträdena sänds direkt via Linköping play.

Föredragningslistor, handlingar och protokoll

Föredragningslistor, handlingar och protokoll hittar du på sammanträdesportalen.

Ledamöter och ersättare

Kommunfullmäktige har 79 ordinarie ledamöter och 41 ersättare från åtta partier.

Kommunfullmäktiges presidium

Lars Vikinge (C)

Borgmästare, kommunfullmäktiges ordförande

Till e-postformulär för Lars Vikinge (C)

E-post: lars.vikinge@linkoping.se

Gustaf Appelberg (L)

Ordförande överförmyndarnämnden och kultur- och fritidsnämnden, förste vice ordförande kommunfullmäktige

Till e-postformulär för Gustaf Appelberg (L)

E-post: gustaf.appelberg@linkoping.se

Niklas Nåbo (S)
Niklas Nåbo (S)

Andre vice ordförande kommunfullmäktige, vice ordförande kultur- och fritidsnämnden

Till e-postformulär för Niklas Nåbo (S)

E-post: Niklas.Nabo@linkoping.se

Telefon: 013-20 77 54, 076-226 05 37

Senast uppdaterad den 27 januari 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: