Hoppa till huvudinnehåll

Kommunfullmäktige

Linköpings kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Kommunfullmäktige fattar beslut om sådant som påverkar vår vardag, till exempel hur mycket du ska betala för barnomsorg eller hur nya stadsdelar ska se ut.

Kommunfullmäktige beslutar bland annat om

  • mål och riktlinjer för kommunens verksamhet
  • budget, skatt och andra ekonomiska frågor
  • kommunens organisation och verksamhetsformer
  • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
  • val av revisorer och revisorsersättare
  • årsredovisning och ansvarsfrihet
  • frågor som anges i kommunallagen eller andra författningar.

Sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder normalt varje månad förutom i juli. Sammanträdena hålls i Stadshusets fullmäktigesal på Storgatan 43. Du kan följa sammanträdet från åhörarläktaren. Grupper ska anmälas till receptionen i förväg av utrymmesskäl.

Allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges sammanträden

På sammanträdet kan du få svar på frågor om kommunens verksamhet. Frågorna ska lämnas, skickas eller ringas in till Kommunledningsförvaltningen senast klockan 10.00 fredagen veckan före sammanträdet. Den fråga du ställt kommer att besvaras vid sammanträdet eller per brev.

Såväl frågor som svar är tidsbegränsade; fem minuter för fråga och fem minuter för svar. Frågorna besvaras i den ordning de inkommit. Om svar inte hinner eller kan lämnas vid sammanträdet kommer förslagsställaren att få skriftligt svar, normalt inom en vecka.

Sammanträdena sänds direkt via Linköping play.

Föredragningslistor, handlingar och protokoll

Föredragningslistor, handlingar och protokoll hittar du på sammanträdesportalen.

Ledamöter och ersättare

Kommunfullmäktige har 79 ordinarie ledamöter och 41 ersättare från nio partier.

Kommunfullmäktiges presidium

Mikael Sanfridson (S)

Borgmästare, kommunfullmäktiges ordförande

Till e-postformulär för Mikael Sanfridson (S)

E-post: [email protected]

Mobiltelefon: 072-240 08 24

Telefon: 013-20 70 52

Linnéa Jägestedt (M)

Förste vice ordförande kommunfullmäktige, ordförande bildningsnämnden

Till e-postformulär för Linnéa Jägestedt (M)

E-post: [email protected]

Emelie Gustafsson (C)

Andre vice ordförande kommunfullmäktige, vice ordförande social- och omsorgsnämnden

Till e-postformulär för Emelie Gustafsson (C)

E-post: [email protected]

Senast uppdaterad den 30 juni 2023