Kommunfullmäktige

Linköpings kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Kommunfullmäktige fattar beslut om sådant som påverkar vår vardag, till exempel hur mycket du ska betala för barnomsorg eller hur nya stadsdelar ska se ut. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna (Koalition för Linköping) har majoritet under perioden 2015–2018. Deras mål under mandatperioden hittar du i dokumentet nedan "Koalition för Linköpings övergripande mål 2015-2016.

Fullmäktige beslutar om sådana frågor som är övergripande och principiella och i andra ärenden av större vikt för kommunen. Innan kommunfullmäktige fattar beslut så har ärendena oftast behandlats i olika nämnder och styrelser. Den kanske viktigaste uppgiften är att stödja demokratin och bidra till att den hålls levande och fördjupas.

Kommunfullmäktige beslutar bland annat om

  • mål och riktlinjer för kommunens verksamhet
  • budget, skatt och andra ekonomiska frågor
  • kommunens organisation och verksamhetsformer
  • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
  • val av revisorer och revisorsersättare
  • årsredovisning och ansvarsfrihet
  • frågor som anges i kommunallagen eller andra författningar.

Sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder normalt sista tisdagen i varje månad förutom i juli. Sammanträdena hålls i Stadshusets fullmäktigesal på Storgatan 43. Du kan följa sammanträdet från åhörarläktaren. Grupper ska anmälas till receptionen i förväg av utrymmesskäl.

Fråga fullmäktige

I slutet av sammanträdet kan du få svar på frågor om kommunens verksamhet. Du bör lämna, skicka eller ringa in din fråga till kommunledningskontoret senast klockan 12.00 dagen före sammanträdet. Om sammanträdet slutar tidigare än beräknat så kan frågestunden ställas in. Den fråga du ställt kommer då att besvaras vid nästa sammanträde eller per brev.

Sammanträdena sänds direkt via Linköping play.

Föredragningslistor, handlingar och protokoll från och med mars 2017

Föredragningslistor, handlingar, protokoll och sammanträdesdatum hittar du i den nya sammanträdesportalen. Handlingar kommer efter hand att publiceras med början från februari 2017.

Föredragningslistor, handlingar och protokoll till och med mars 2017:

Ledamöter

Kommunfullmäktige har 79 ordinarie ledamöter och 41 ersättare från åtta partier.

Helena Balthammar (S)
Helena Balthammar (S)

Borgmästare, kommunfullmäktiges ordförande

Skicka e-post till Helena Balthammar (S)

E-post: Helena.Balthammar@linkoping.se

Telefon: 013-20 73 01, 072-58 28 069

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 maj 2018