Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen samordnar, genom att leda och styra, den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för planeringen och uppföljningen av hela den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsens uppdrag är bland annat: 

 • utforma ramar och direktiv för verksamheten
 • förvalta kommunens tillgångar
 • se till att de mål som kommunfullmäktige fastställt efterlevs
 • följa och bevaka det som händer i omvärlden
 • ansvara för den kommunala framtidsplaneringen
 • medverka till utveckling av kommunen och kommunal verksamhet
 • ansvara för information om kommunen och dess verksamhet
 • vara kommunens näringspolitiska organ
 • ha fortlöpande uppsikt över kommunala bolag
 • se till att den kommunala förvaltningen arbetar effektivt och rationellt

Det här ingår bland annat i kommunstyrelsens uppdrag

 • ekonomi
 • upphandling och inköp
 • strategisk lokalplanering
 • mark- och översiktsplanering
 • näringsliv
 • information och kommunikation
 • digitalisering och IT
 • tillväxt och omvärld
 • hållbar utveckling
 • trygghet, säkerhet och krishantering
 • anknutna juridiska personer
 • arbetsgivare

Uppsiktsplikten

Kommunstyrelsen har skyldighet att utöva kontinuerlig tillsyn av den ekonomiska förvaltningen samt nämndernas, bolagens och kommunalförbundens verksamhet. Detta för att vara säkra på att verksamheten drivs väl ur ett medborgarperspektiv. 

Sammanträden

Kommunalrådsberedningen förbereder kommunstyrelsens sammanträden. Den består av kommunalråden och övriga partiers gruppledare.

Föredragningslistor, handlingar och protokoll

Föredragningslistor, handlingar och protokoll från mars 2017 och framåt hittar du i sammanträdesportalen.

Ledamöter

Niklas Borg (M)

Kommunalråd, ordförande kommunstyrelsen och krisledningsnämnden, gruppledare (M)

Till e-postformulär för Niklas Borg (M)

E-post: niklas.borg@linkoping.se

Telefon: mobil: 070-815 49 73

Porträttbild på Denise Cassel (KD)
Denise Cassel (KD)

Kommunalråd, förste vice ordförande kommunstyrelsen, gruppledare (KD)

Till e-postformulär för Denise Cassel (KD)

E-post: Denise.Cassel@linkoping.se

Telefon: 013-26 38 18, 072-235 99 94

Kristina Edlund (S)

Kommunalråd, andre vice ordförande kommunstyrelsen, vice ordförande krisledningsnämnden, gruppledare (S)

Till e-postformulär för Kristina Edlund (S)

E-post: Kristina.Edlund@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 51, 072-240 07 40

Senast uppdaterad den 8 oktober 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: