Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Utskott, råd och kommittéer

Under kommunstyrelsen ligger Strategiska utskottet, Linköpings brottsförebyggande råd och Centrala arbetsmiljökommittén.

Utskott

Strategiska utskottet

Strategiska utskottet har till uppgift att hålla sig informerad om och diskutera det långsiktiga och strategiska arbetet avseende:

  • övergripande långsiktiga och strategiska frågor samt
  • budget- och flerårsplaner.

Vidare kan utskottet diskutera andra för kommunen och kommunkoncernen väsentliga strategiska frågor. Därutöver ska utskottet på en övergripande nivå, utifrån kommunstyrelsens arbetsgivaransvar, utöva uppsyn över att den gällande arbetsgivarpolitikens mål och syften uppnås samt ta initiativ i arbetsgivarärenden som ska behandlas av styrelsen.

Råd

Linköpings brottsförebyggande råd

LiBrå är Linköpings Brottsförebyggande Råd och inrättades av kommunfullmäktige 1990.

LiBrå:

  • sorterar politiskt under kommunstyrelsen
  • är ett forum för samverkan och planering av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet mellan myndigheter, organisationer, företag och enskilda
  • bevakar och initierar åtgärder som skapar säkerhet och trygghet för kommunens invånare
  • är delaktigt och stöder det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som sker i bostadsområdena

En vägledning i det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet har tagits fram.

Kommittéer

Centrala arbetsmiljökommittén

Centrala Arbetsmiljökommittén är ett kommunövergripande partssammansatt beslutsorgan, som verkar för en god arbetsmiljö i kommunens verksamhet.

Senast uppdaterad den 17 juni 2019

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: