Utskott, råd och kommittéer

(Den här informationen gäller till och med 31 december 2018.) Det finns ett antal utskott, råd och kommittéer som ligger under kommunstyrelsen. Utskotten bereder ofta frågor som ska tas upp i kommunstyrelsen.

Utskott

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet har till uppgift att samordna nämndernas arbete med sysselsättnings- och arbetsmarknadsfrågor. Utskottet samordnar inte sådant som faller under personalutskottets ansvarsområde.

Arbetsmarknadsutskottet bereder ärenden som gäller:

 • strategisk samverkan med externa aktörer inom arbetsmarknadsområdet
 • övriga arbetsmarknadspolitiska frågor, men inte sådana som faller under personalutskottets ansvarsområde
 • kommunstyrelsens uppsiktsplikt inom det arbetsmarknadspolitiska området.

Personalutskottet

Personalutskottet har till uppgift att bereda personalpolitiska frågor som är gemensamma för kommunen. Utskottet består av fem kommunalråd.

Planeringsutskottet

Planeringsutskottet bereder långsiktiga, strategiska frågor. Det består av kommunalråden och övriga partiers gruppledare.

Trygghets- och demokratiutskottet

Trygghets- och demokratiutskottet har till uppgift att samordna arbetet med demokratifrågor inom kommunen, samt leda och samordna trygghets- och säkerhetsfrågor som rör kommunen. De svarar därmed för att:

 • leda och samordna verksamheten i Linköpings brottsförebyggande råd (LiBrå)
 • leda och samordna det brottsförebyggande arbetet
 • följa det övergripande säkerhetsläget inom kommunen och större förändringar av detta
 • samordna strategiska frågor avseende stadsdels- och områdesarbete.

Råd

Linköpings brottsförebyggande råd

LiBrå är Linköpings Brottsförebyggande Råd och inrättades av kommunfullmäktige 1990.

LiBrå:

 • sorterar politiskt under kommunstyrelsen
 • är ett forum för samverkan och planering av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet mellan myndigheter, organisationer, företag och enskilda
 • bevakar och initierar åtgärder som skapar säkerhet och trygghet för kommunens invånare
 • är delaktigt och stöder det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som sker i bostadsområdena

En vägledning i det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet har tagits fram.

Kommittéer

Centrala arbetsmiljökommittén

Centrala Arbetsmiljökommittén är ett kommunövergripande partssammansatt beslutsorgan, som verkar för en god arbetsmiljö i kommunens verksamhet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 november 2018