Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Digitalisering

Genom att tänka nytt när det gäller digitala lösningar gör vi livet enklare och bättre för de som lever, verkar och vistas i Linköping. Här hittar du information kring hur Linköpings kommun arbetar med digitalisering.

Service och tillgänglighet

Nya digitala lösningar underlättar vardagen och kontakterna med kommunen för Linköpingsbor och företag. E-tjänster är tjänster som kan utföras med hjälp av dator, mobil eller surfplatta. De ska göra det enklare att göra ärenden digitalt. Med hjälp av e-tjänster är det exempelvis möjligt att uträtta ärenden utan att besöka en plats fysiskt. Linköpings kommun arbetar med att ersätta kommunens pappersblanketter med e-tjänster.

Digital välfärd

Digital välfärd och e-hälsa handlar om att använda ny teknik för att förbättra välfärden. Det kan exempelvis handla om digitala trygghetslarm, trådlös internet på serviceboenden och digital nyckelhantering. Linköpings kommun har tidigare blivit nominerad till Årets e-hälsokommun och har visionen att vara ledande i Sverige inom e-hälsa och e-hälsostrategi.

Den digitala skolan

Linköpings kommun har ett stort fokus på digitalisering i skolan för att underlätta för elever, vårdnadshavare och medarbetare. Fler skolor använder sig av digitala läromedel med Artificiell intelligens (AI) och många klassrum är utrustade med interaktiv utrustning. Många elever skriver sina prov digitalt och det finns också möjlighet för vårdnadshavare att få utskick från skolan digitalt istället för i pappersform. Dessutom finns det ett tydligt stöd till pedagoger som vill ha verktyg för att öka den digitala kompetensen.

Smart stad

Digitaliseringen skapar nya möjligheter för människor att uppleva, interagera, navigera och transportera sig i Linköping. Det kan innebära allt från trafikledning och samhällsinformation till visualisering av stadsbyggnadsidéer. I Linköping använder vi exempelvis sensorer för att göra bevattningen av växter så exakt som möjligt och mäta temperaturer på badplatser.

Ekonomihantering och HR

Nya tekniska lösningar använts för att effektivisera interna processer som berör medarbetare. Det kan exempelvis innebära att en eller flera arbetsuppgifter automatiseras och därmed sköts helt digitalt. Automatiseringen är fortfarande i ett tidigt stadium, men den kommer att göra det möjligt att frigöra mer resurser och har därmed en stor betydelse för att vi ska klara kompetensförsörjningen.

Organisation för att digitalisera

Kommunens digitaliseringsstab arbetar tillsammans med kommunens verksamheter och medarbetare för att hitta digitala lösningar utifrån deras behov. Arbetet sker inom ramen för Kommunens styrmodell och i nära samarbete med LKDATA som är utföraren av IT och service.

Jakob Algulin
Jakob Algulin

Digitaliseringsdirektör Kommunledningsförvaltningen, Digitaliseringsstaben

Till e-postformulär för Jakob Algulin

E-post: jakob.algulin@linkoping.se

Telefon: 013-29 41 46

Senast uppdaterad den 30 september 2019