Ärenden, handlingar och diarium

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över allmänna handlingar som kommer in till, skickas ut från eller har upprättats av myndigheten. Syftet med registrering är att hålla ordning på handlingar och övrig information. Handlingar kan till exempel vara brev, e-post, ljud- eller videoinspelning och dessa är sökbara i kommunens diarium.

Ett ärende är ett samlingsbegrepp för en eller flera handlingar som ligger till grund för olika beslut eller åtgärder. Kommunens ärenden och handlingar är oftast offentliga och får med undantag för sekretessbelagda handlingar läsas av alla.

Diariet och andra motsvarande register ska kunna användas för att söka ärenden och handlingar under lång tid framåt.

Hitta sammanträdeshandlingar

Under 2017 infördes en ny sammanträdesportal för föredragningslistor, handlingar och protokoll. Här finns även ett kalendarium som ger en överblick över nämndernas och styrelsernas möten.

Dokumenten för mars månad hittar du både i det gamla systemet och i den nya portalen.

Föredragningslistor, handlingar och protokoll till och med mars 2017 når du som tidigare från nämndernas och styrelsernas sidor.

Kommunens diarium

I diariet kan du söka och hitta ärenden som diarieförts från och med den 1 januari 2009. I varje ärende framgår vilka händelser som diarieförts, det vill säga vilka handlingar som kommit in eller upprättats och vilka beslut som fattats.

Ta del av handling

Du kan inte se själva dokumenten som finns i diariet. Vill du ta del av dem kan du vända dig till kommunens registrator (diariet), som också kan ge upplysningar om äldre ärenden.

Sekretessbelagda handlingar

Vissa uppgifter skyddas av sekretess och får inte lämnas ut. Det handlar ofta om socialtjänst eller skola och styrs av offentlighets- och sekretesslagen. Du har rätt att få ett skriftligt avslagsbeslut som även kan överklagas till domstol som avgör om uppgiften omfattas av sekretess eller kan lämnas ut till dig.

Kommunens diarium

Skicka e-post till Kommunens diarium

E-post: kommunledningsforvaltningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 63 45

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 31 maj 2017