Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stadsfullmäktige- och kommunfullmäktigeprotokoll

Stadsfullmäktigeprotokoll är en grundläggande källa till stadens historia från och med 1863 till 1970. Sedan 1971 heter det kommunfullmäktigeprotokoll.

Viktiga beslut för staden har fattats på stadsfullmäktige och senare på kommunfullmäktige. Protokollen är en viktigt källa till vad som avhandlades på dessa möten och vad man beslutade. Originalhandlingarna finns på Stadsarkivet och vissa årgångar finns även att läsa i Östgötarummet på Stadsbiblioteket. En mängd årgångar finns nu även digitalt sökbara i kommunens e-arkiv via Arkivportalen.

 

Det första stadsfullmäktigevalet i Linköping ägde rum på rådhuset vid Stora torget tisdagen den 2 december 1862. I städer med fler än 3.000 invånare skulle kommunens medlemmar representeras av stadsfullmäktige, vilka valdes på allmän rådstuga. Linköping skulle, med sina drygt 6.000 invånare, välja 26-30 fullmäktige. 30 fullmäktige valdes vid det första mötet och de flesta var hantverkare eller handlare.

Protokollen för åren 1863-1906 finns enbart handskrivna i original och kan enbart läsas genom att beställas fram via vår forskarservice. Några årtal finns digitaliserade och kan läsas i Arkivportalen, men texten är inte sökbar.

Från och med 1907 har stadsfullmäktiges protokoll och handlingar tryckts och finns tillgängliga i bland annat Östgötarummet på Stadsbiblioteket. Vissa årgångar är digitaliserade och du kan söka med hjälp av fritext eller angivet årtal i Arkivportalen. Registren är en innehållsförteckning över vilka ärenden som behandlats på respektive möte.

I tabellen (markerat med X) ser du vilka handlingar som är sökbara digitalt via Arkivportalen. Övrig information finns enbart att läsa på papper bland annat i Östgötarummet på Stadsbiblioteket.

Årgång Register Protokoll Handlingar
till protokoll
Kommentar
1863-1864   X X Ej fritextsökning
1870-1871   X X Ej fritextsökning
1863-1969 X     Samlingsregister
1910 X X  X  
1920-1926 X X

 X

 
1940-1970 X X

X

 

1971 bytte man namn på kommunens styrning till kommunfullmäktige. Registren är en innehållsförteckning över vilka ärenden som behandlats på respektive möte.

I tabellen (markerat med X) ser du vilka handlingar som är sökbara digitalt via Arkivportalen. Övrig information finns enbart att läsa på papper bland annat i Östgötarummet på Stadsbiblioteket.

Årgång Register Protokoll Handlingar
till protokoll
1971 X X X
1972-1994      
1995-1999   X  
2000-2015 X X

 

2016-2019 X X

X

Klicka på länken för Arkivportal. Du börjar med att skriva in ditt sökord och får sedan en träfflista. Observera att du i den första sökningen enbart får träff på hela ord och inte del av ord! Därefter öppnar du fil för fil och använder dig av "sök". Den funktionen skiljer sig i olika webbläsare, men oftast hittar du dem längst upp till höger som tre prickar, som öppnar upp olika verktyg. När du söker i den öppnade filen kan du även söka på del av ord. Du kan även ladda ned filerna i träfflistan som zip-filer till din egen hårddisk.

Tips för att underlätta sökningen:
1. Börja med att öppna ett års register och skriv in sökordet i filen. Registren är en innehållsförteckning över vilka ärenden som behandlats på respektive möte.
I första kolumnen får du hänvisning till paragrafnummer i protokollet t.ex. 176.
I registren fram till 1971 får man även hjälp i en andra kolumn och där hittar du hänvisning till om det finns sammanträdeshandlingar som du hittar i filerna Bilaga till protokollen t.ex. 19:53.
2. Öppna protokollsfilen för valt år och läs under paragrafen.
3. Öppna rätt fillänk i Bilaga till protokoll och läs sammanträdeshandlingarna. I exemplet ovan öppnar man filen med nummer 19 och går till sidan 53.

Använd i första hand Internet explorer som webbläsare. Det kan vara problem att öppna filerna i Edge.

Senast uppdaterad den 23 juli 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: