Stadsfullmäktiges protokoll

Stadsfullmäktiges protokoll är en grundläggande källa till stadens historia från och med 1863.

2018 är det 155 år sedan den borgerliga kommunens tillkomst. I städer med fler än 3.000 invånare skulle kommunens medlemmar representeras av stadsfullmäktige, vilka valdes på allmän rådstuga. Linköping skulle, med sina drygt 6.000 invånare, välja 26-30 fullmäktige. Det första stadsfullmäktigevalet i Linköping ägde rum på rådhuset vid Stora torget tisdagen den 2 december 1862. 30 fullmäktige valdes, av vilka de flesta var hantverkare och handlare.

Protokollen för åren 1863-1906 finns enbart handskrivna i original och kan enbart läsas genom att beställas fram via vår forskarservice. Åren 1863, 1864, 1870 och 1871 finns dock i Arkivportalen och går att läsa digitalt. Det går dock inte att söka i texterna.

Från och med 1907 har stadsfullmäktiges protokoll och handlingar tryckts och finns tillgängliga i bland annat Stadsbibliotekets östgötarum. En del av protokollen från främst 1942-1970 finns nu digitaliserade och du kan själv med hjälp av fritextsök eller angivet årtal söka i protokollsböckerna via Arkivportalen. Följander årgångar är digitaliserade: 1920, 1942-1957, 1959, 1961, 1963, 1966-1970.

Använd i första hand Internet explorer. Särskilt i Edge kan det vara problem att öppna filerna.

Klicka på länken för Arkivportal. Du börjar med att skriva in ditt sökord och får sedan en träfflista. Observera att du i den första sökningen enbart får träff på hela ord och inte del av ord! Därefter öppnar du fil för fil och använder dig av "sök". När du söker i den öppnade filen kan du även söka på del av ord. Du kan även ladda ned filerna i träfflistan som zip-filer till din egen hårddisk.

Tips för att underlätta sökningen:
1. Börja med att öppna ett års register och skriv in sökordet i filen.
I första kolumnen får du hänvisning till paragrafnummer i protokollet t.ex. 176.
I andra kolumnen hittar du hänvisning till om det finns sammanträdeshandlingar som du hittar i filerna Bilaga till protokollen t.ex. 19:53.
2. Öppna protokollsfilen för valt år och läs under paragrafen.
3. Öppna rätt fillänk i Bilaga till protokoll och läs sammanträdeshandlingarna. I exemplet ovan öppnar man filen med nummer 19 och går till sidan 53.

Använd i första hand Internet explorer som webbläsare. Det kan vara problem att öppna filerna i Edge.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 mars 2020