Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Om oss

Här hittar du information om vår verksamhet och vår historia. Använd undermenyerna för att få veta mer.

Linköpings stadsarkiv har funnits sedan 1965. Vi är för närvarande sju medarbetare som alla har sina speciella ansvarsområden i vår gemensamma uppgift som forsknings- och kulturarvsinstitution.

Stadsarkivet ansvarar för förvaring och tillgängliggörande av kommunala handlingar från 1860-talet och framåt. Handlingarna är en del av vårt gemensamma kulturarv och stora delar av materialet är möjliga att ta del av för den som vill veta mer om kommunens verksamhet och historia.

För att få veta mer om vad vi har för material och hur du kan ta del av det kan du gå vidare här på hemsidan under avdelningen använd arkiven eller besöka oss på plats. Vi har vår hemvist på stadsbiblioteket och där finns också möjlighet att använda den forskarmiljö som vi delar med stiftsbiblioteket och föreningsarkivet.

Stadsarkivet svarar också för kontinuerlig tillsyn av de kommunala myndigheternas arkivbildning och arkivvård. Vi ingår i förvaltningen Verksamhetsstöd och service, som ligger under Kommunstyrelsen.

Senast uppdaterad den 16 januari 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: