Samverkan

Linköpings stadsarkiv arbetar i samverkan med andra i olika nätverk för att lyfta fram arkivens viktiga roll och kulturarvet som resurs. Inom kommunen arbetar Stadsarkivet dessutom nära de olika verksamheterna för att på bästa sätt garantera en väl fungerande arkivbildning.

Stadsarkivet har bland annat på ett aktivt sätt varit med och planerat och arrangerat Arkivens dag på länsnivå. Det är ett nationellt initiativ som lyfter fram arkivens roll i olika teman för varje år. Stadsarkivet är också aktiva i nätverket Kulturarv Östergötland som tillgängliggör det östgötska kulturarvet via en portal på nätet, kulturarvsarrangemang m.m. Stadsarkivet har dessutom i samverkansprojektet Linköping genom tiderna arbetat med digitalisering av kartor och ritningar.

I och med att Stadsarkivet delar lokaler med flera andra på huvudbiblioteket så sker även samarbete här gällande gemensam, forskarmiljö, olika arrangemang, utställningar m.m.

På senare tid har också Stadsarkivet närmat sig andra kommunarkiv i landet, inte minst vad gäller frågan om kommande e-arkivering.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 mars 2019