Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan

Linköpings stadsarkiv arbetar i samverkan med andra i olika nätverk för att lyfta fram arkivens viktiga roll och kulturarvet som resurs. Inom kommunen arbetar Stadsarkivet dessutom nära de olika verksamheterna för att på bästa sätt garantera en väl fungerande arkivbildning.

Stadsarkivet har bland annat ett väl fungerande samarbete med Linköpings universitet där historiastudenter gör studiebesök på arkivet och sedan i stor utsräckning använder Stadsarkivets material för uppsatsskrivande. Stadsarkivet är också aktiva i nätverket Kulturarvsforum som arbetar för att lyfta fram kulturarvets roll som en tillgång i Linköpings kommun samt Arkivnätverk Östergötland, där arkivfrågor i länet diskuteras.

Arkivens dag i november är ett årligt evenemang som Stadsarkivet engagerar sig i. Det är ett nationellt initiativ som, under olika teman, varje år lyfter fram arkivens roll. Stadsarkivet jobbar dessutom på egen hand och i samverkan med andra för att digitisera samlingar och göra de tillgängliga via vår hemsida. Det gäller exempelvis fotografier och handlingar från stads-och kommunfullmäktige. 

I och med att Stadsarkivet delar lokaler med flera andra på huvudbiblioteket så sker även samarbete på plats gällande gemensam, forskarmiljö, olika arrangemang, utställningar m.m.

Stadsarkivet har också sedan lång tid tillbaka ett gott samarbete med andra kommunarkiv i landet, inte minst vad gäller frågan om e-arkivering.

Senast uppdaterad den 23 februari 2024