Arkiv

Dessa sidor är en arkivhandbok för kommunala förvaltningar och bolag samt enskilda utförare. Här finns samlat de lagar, förordningar etc. som kan vara av intresse.

Arkivnyheter

Har du frågor om hur du ska hantera ert arkiv?

Vi kan hjälpa till med allmänna arkivfrågor, samråd i framtagning av dokumenthanteringsplaner/arkivbeskrivningar eller hålla utbildningar hos er. Vi genomför även inspektioner, för att se att ni följer de lagar och regler som finns.

Synpunkter på hemsidan

Är det något ni saknar, inte förstår eller hittat en länk som inte fungerar på hemsidan så tar Maria Dalbark tacksamt emot respons.

Kontaktpersoner för tillsyn:

Bo Persson

Stadsarkivarie Linköpings stadsarkiv

Tillsynsarkivarie. Kontaktperson för kommunala bolag och stiftelser samt arkivlokalsfrågor.
Ansvarig för arkivmagasin, förtecknande och föreskriftsfrågor m.m.

Skicka e-post till Bo Persson

E-post: bo.persson@linkoping.se

Telefon: 013-20 65 94

Dan Malmsten Bild: Kim Ekerstad
Dan Malmsten

Stadsarkivets chef Linköpings stadsarkiv

Leder och utvecklar verksamheten. Ansvarig för intern- och extern information samt för e-arkivfrågan (på stadsarkivet). Övergripande frågor om arkivering.

Skicka e-post till Dan Malmsten

E-post: dan.malmsten@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 28

Gunilla Elvör

Kommunarkivarie Linköpings stadsarkiv

Tillsynsarkivarie. Kontaktperson för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen. Ansvarig för utställningar och foto/film. Förfrågningar på material äldre än 1971 samt material i e-arkivet.

Skicka e-post till Gunilla Elvör

E-post: Gunilla.Elvor2@linkoping.se

Telefon: 013-20 66 91

Maria Dalbark Bild: Kim Ekerstad
Maria Dalbark

Kommunarkivarie Linköpings stadsarkiv

Tillsyns- och e-arkivarie. Kontaktperson för e-arkivet rörande alla verksamheter och förvaltningar. Webbredaktör för hemsidan.

Skicka e-post till Maria Dalbark

E-post: maria.dalbark@linkoping.se

Telefon: 013-26 30 22

Pia Wilhelmson Nord
Pia Wilhelmson Nord

Kommunarkivarie Linköpings stadsarkiv

Tillsynsarkivarie. Kontaktperson för kommunala förvaltningar, styrelser och nämnder (ej MoS och KoF), Samordningsförbundet centrala Östergötland, Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen och enskilda utförare.

Skicka e-post till Pia Wilhelmson Nord

E-post: Pia.Wilhelmsonnord@linkoping.se

Telefon: 013-20 73 84

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 oktober 2019