Arkiv

Dessa sidor är en arkivhandbok för kommunala förvaltningar och bolag samt enskilda utförare. Här finns samlat de lagar, förordningar etc. som kan vara av intresse.

Har du frågor om hur du ska hantera ert arkiv?

Vi kan hjälpa till med allmänna arkivfrågor, samråd i framtagning av dokumenthanteringsplaner eller hålla utbildningar hos er. Vi genomför även inspektioner, för att se att ni följer de lagar och regler som finns.

Synpunkter på hemsidan

Är det något ni saknar, inte förstår eller hittat en länk som inte fungerar på hemsidan så tar Maria Dalbark tacksamt emot respons.

Kontaktpersoner för tillsyn:

Bo Persson

Stadsarkivarie Linköpings stadsarkiv

Tillsynsarkivarie. Kontaktperson för kommunala bolag och stiftelser.
Ansvarig för arkivmagasin, förtecknande och föreskriftsfrågor m.m.

Skicka e-post till Bo Persson

E-post: bo.persson@linkoping.se

Telefon: 013-20 65 94

Maria Dalbark Bild: Kim Ekerstad
Maria Dalbark

Kommunarkivarie Linköpings stadsarkiv

Tillsyns- och e-arkivarie. Kontaktperson för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen. Webbredaktör för hemsidan.

Skicka e-post till Maria Dalbark

E-post: maria.dalbark@linkoping.se

Telefon: 013-26 30 22

Gunilla Elvör

Arkivassistent Linköpings stadsarkiv

Huvudregistrator, ansvarig för utställningar, foto/film och förfrågningar på material äldre än 1971.

Under hösten 2018 har vi en vakant tjänst som tillsynsarkivarie. Under den tiden vi rekryterar en efterträdare till Monica Klingberg svarar Gunilla på arkivfrågor som rör de kommunala förvaltningar, styrelser och nämnder (ej MoS), Samordningsförbundet centrala Östergötland och enskilda utförare.

Skicka e-post till Gunilla Elvör

E-post: Gunilla.Elvor2@linkoping.se

Telefon: 013-20 66 91

Arkivnyheter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 september 2018