Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv

Dessa sidor är en arkivhandbok för kommunala förvaltningar och bolag samt enskilda utförare. Här finns samlat de lagar, förordningar etc. som kan vara av intresse.

Arkivnyheter

Prenumerera gärna på vårt nyhetsflöde - gå in under "Prenumerera" och lägg till på din dator. Nyheterna hamnar under Bokmärken. OBS! Fungerar bara via Explorer.

Vad har verksamheten för ansvar för sitt arkiv?

Enligt Arkivlagen (1990:782) har varje verksamhet/myndighet ansvar för att vårda sitt arkiv. Det innebär i praktiken att myndigheten ska:
- utse arkivansvarig och arkivredogörare,
- ha en informationshanteringsplan, 
- ha en arkivbeskrivning,
- skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst (förvaring i närarkiv alternativt brandsäkra skåp),
- redan vid diarieföring av ärenden ta hänsyn för att arkiveringen ska bli rätt,
- organisera arkivet så att det är lätt att ta del av allmänna handlingar dvs. det ska enkelt framgå vad som är arbetsmaterial och vad som är allmän handling,
- verkställa föreskriven gallring i arkivet.

Har du frågor om hur du ska hantera ert arkiv?

Vi kan hjälpa till med allmänna arkivfrågor, samråd i framtagning av informationshanteringsplaner/ arkivbeskrivningar, rådgivning i arkivlokalsfrågor eller hålla utbildningar hos er. Vi genomför även inspektioner, för att se att ni följer lagar och regler.

Synpunkter på hemsidan

Är det något ni saknar, inte förstår eller hittat en länk som inte fungerar på hemsidan så tar Maria Dalbark tacksamt emot respons.

Kontaktpersoner för tillsyn:

Bo Persson

Kommunarkivarie Linköpings stadsarkiv

Tillsynsarkivarie. Kontaktperson för kommunala bolag och stiftelser samt arkivlokalsfrågor.
Ansvarig för arkivmagasinsfrågor och förfrågningar av personalhandlingar m.m.

Till e-postformulär för Bo Persson

E-post: bo.persson@linkoping.se

Telefon: 013-20 65 94

Dan Malmsten Bild: Kim Ekerstad
Dan Malmsten

Stadsarkivets chef Linköpings stadsarkiv

Leder och utvecklar verksamheten.
Delegationsansvarig tillsammans med kommunarkivarie med särskilt uppdrag.
Ansvarig för intern- och extern information samt för e-arkivfrågan (på Stadsarkivet). Övergripande frågor om arkivering.

Till e-postformulär för Dan Malmsten

E-post: dan.malmsten@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 28

Gunilla Elvör

Kommunarkivarie Linköpings stadsarkiv

Tillsynsarkivarie. Kontaktperson för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Verksamhetsstöd och service samt Kultur- och fritidsförvaltningen.
Ansvarig för utställningar och foto/film.
Förfrågningar på material äldre än 1971 samt material i e-arkivet.

Till e-postformulär för Gunilla Elvör

E-post: Gunilla.Elvor2@linkoping.se

Telefon: 013-20 66 91

Maria Dalbark Bild: Kim Ekerstad
Maria Dalbark

Kommunarkivarie Linköpings stadsarkiv

Kommunarkivarie med särskilt uppdrag
Processledare-arbetssätt och teamutveckling.
Delegationsansvarig tillsammans med Chef Stadsarkivet.
Tillsyns- och e-arkivarie. Kontaktperson för e-arkivet rörande alla verksamheter och förvaltningar.

Till e-postformulär för Maria Dalbark

E-post: maria.dalbark@linkoping.se

Telefon: 013-26 30 22

Pia Wilhelmson Nord
Pia Wilhelmson Nord

Kommunarkivarie Linköpings stadsarkiv

Tillsynsarkivarie. Kontaktperson för kommunala förvaltningar, styrelser och nämnder (ej MoS, VSS och KoF), Samordningsförbundet centrala Östergötland och enskilda utförare.
Webbredaktör för hemsidan.

Till e-postformulär för Pia Wilhelmson Nord

E-post: Pia.Wilhelmsonnord@linkoping.se

Telefon: 013-20 73 84

Senast uppdaterad den 18 maj 2021