Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nya föreskrifter

I december fattade Stadsarkivet ett antal beslut om nya föreskrifter.

De områden det gäller är gallring från Agresso för räkenskapsåret 2019 (LiSA-F 2020:8) och den viktigaste nyheten är att numera behöver verifikationer inte sparas längre än 7 år. Det beror på att den kommunala redovisningslagen har ändrats och har på så sätt samma gallringsfrist som gällt för verksamheter som lyder under bokföringslagen. Sedan har den gamla föreskriften som hanterat de räkenskapshandlingar utanför Agresso fått en uppdatering i föreskriften LiSA-F 2020:10.

När det gäller stiftelsers hantering av handlingar har en utredning gjorts och de kan inte räknas som allmänna handlingar och därmed har föreskriften från 2012 dragits tillbaka i föreskriften LiSA-F 2020:9.

Sista nya föreskriften är en som reglerar vad som gäller för inbindning av protokoll i föreskriften LiSA-F 2020:11.

Föreskrifterna hittar ni i länkarna, men de ligger även ute på föreskriftssidan.

Senast uppdaterad den 21 januari 2021