Utbildningar

Stadsarkivet genomför utbildningar i arkivhantering. Vi har ett antal utbildningar under 2019 som riktar sig till nya arkivredogörare. Det finns en som är allmän, en som riktar sig till personalredogörare och en som riktar sig till personal inom omsorg.
Kommunalförbundet Sydarkivera har skapat spelet "Arkivera mera". Där kan du testa dina kunskaper i att städa ett närarkiv.

Vi kan även anpassa en kurs för just din verksamhet. Kontakta någon av våra kommunarkivarier.

Här hittar du tidigare presentationer för olika områden.

En presentation vad du bör tänka på vid arkivering

En presentation vad du bör tänka på vid arkivering av betyg vid fristående skolor

 En presentation vad du bör tänka på vid arkivering av omsorgsakter

 

En presentation vad du bör tänka på vid arkivering av personalhandlingar

Ett stöd i hanteringen av personalhandlingar är den dokumenthanteringsplan som fastställts av Kommunstyrelsen.

En broschyr från Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor

 
En presentation över de lagar och regler som styr arkivbildningen för kommunala bolag i Linköping

  

En presentation över den praktiska hanteringen  vid arkivering för de kommunala bolagen

 

En presentation över hantering av dokument och hur de ska arkiveras

En presentation över den praktiska hanteringen  vid arkivering för Kommunalförbundet fjärde storstadsregionen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 oktober 2019