Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Arkivering av omvårdnadsakter

Till hjälp när du hanterar omvårdnadsakter har du föreskriften LiSA-F 2020:7. Här finns stöd för hur du ska gallra och vad som ska bevaras i bilaga 1.

Till föreskriften hör även två bilagor:

Bilaga 2 - Rutin för kommunal utförare

Bilaga 3 - Rutin för enskild utförare

Mer information och bakgrund till hanteringen hittar du i dokumenten 
"Omhändertagande och arkivering" samt "Dokumenthantering legala förutsättningar" som finns under "Rutiner och riktlinjer".

Bevarande och överlämnande av SoL-, LSS- och HSL-handlingar 

Dokumentation enligt  Frist för överlämnande av handlingar upprättade av kommunal utförare
överlämnas till:
Frist för överlämnande av handlingar upprättade av enskild utförare överlämnas till:
SoL (2001:453) LiSA efter 5 år (1) SON efter 2 år (3)
LSS (1993:387) LiSA efter 5 år (1) SON efter 2 år (3)

HSL (2017:30)

LiSA efter 5 år(2)   LiSA efter 3 månader (4)

Noter: 

1) Enligt bestämmelserna i SoL resp. LSS. Skulle den kommunala utföraren upphöra med verksamheten, svarar kommunstyrelsen för förvaring, vård och tillhandahållande av handlingarna till dess att de kan överlämnas till Stadsarkivet sedan 5 år förlupit sedan sista anteckningen gjorts i akten.
2) Handlingarna överlämnas tillsammans med SoL- och LSS-handlingarna till Stadsarkivet 5 år efter senaste anteckning/vårdens avslutande. Skulle den kommunala utföraren upphöra med verksamheten, svarar kommunstyrelsen för förvaring, vård och tillhandahållande av handlingarna till dess att de kan överlämnas tillsammans med SoL- och LSS-handlingarna. – Om en annan kommunal verksamhet övertar vården, följer patientjournalen med till nästa kommunala utförare.
3) Enligt bestämmelserna i SoL resp. LSS: Handlingarna överlämnas till social- och omsorgsnämnden 2 år efter vårdens avslutande. Efter ytterligare 3 år lämnar socialnämnden över handlingarna till Stadsarkivet.
4) De handlingar som de enskilda utförarna efter inhämtat informerat samtycke får överlämna till Stadsarkivet, överlämnas inom 3 månader efter senaste anteckning/vårdens avslutande. 

Se vidare stadsarkivariens skrivelse 2013-05-15, dnr KS6 2013-522-131. Genom senare förändringar i kommunens organisation, ska ordet utförararstyrelsen utläsas kommunstyrelsen och socialnämnden social- och omsorgsnämnden.

Senast uppdaterad den 27 januari 2021