Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

GDPR - dataskyddsförordningen

Sedan den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning. Den ersätter den tidigare Personuppgiftslagen. Det innebär inte automatiskt att uppgifter om personer kan raderas.

Bestämmelserna i arkivlagen går före GDPR  när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar. Det innebär att kommunen inte är skyldig att radera personuppgifter i allmänna handlingar när de inte längre behövs.

GDPR säger att myndigheters insamlade personuppgifter får lagras under en längre tid än vad som normalt gäller, om uppgifterna behandlas för arkivändamål av allmänt intresse. Detta är nödvändigt för att följa den svenska offentlighetsprincipen.

Regionarkivet i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad har tagit fram riktlinjer till hur arkiven ska förhålla sig till GDPR. I länken kommer ni vidare till deras Infograf Måste vi radera alla personuppgifter nu?

Du kan även läsa mer om hur kommunen hanterar GDPR i länken Linköpings kommuns behandling av personuppgifter.

Senast uppdaterad den 13 maj 2020