Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Föreskrifter

Stadsarkivet beslutar om utgallring av handlingar, arkivlokaler, arkivbildning med mera och fastställer dem i "Stadsarkivets föreskrifter", som förkortas LiSA-F. Här nedan finns alla giltiga föreskrifter sorterade under ämnesområden. De flesta är enbart gällande för kommunens olika förvaltningar, men några innefattar även de kommunala bolagen. Fastställda gallringsfrister kan ge en vägledning vid gallring av liknande områden.

Det är Riksarkivet som beslutar om gallring för de statliga myndigheter och fastställer gallringsfristerna i "Riksarkivets föreskrifter" (RA-FS) och "Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter" (RA-MS).

Mer vägledning om rekommenderade gallringsfrister kan man hitta hos

a. Arkivvård, arkivbildning, arkivredovisning

b. Ekonomi- och personaladministration

c. Nämndadministration

d. Övriga övergripande och särskilda föreskrifter

 

Senast uppdaterad den 29 november 2019