Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Arkivbeskrivningar

Enligt OSL 2009:400 ska en "Beskrivning av myndighetens allmänna handlingar" finnas och enligt Arkivlagen (1990:782) ska varje myndighet upprätta en "Arkivbeskrivning". Vi har valt att använda benämningen "Arkivbeskrivning" och en sådan ska skrivas av varje arkivbildare och lämnas till Stadsarkivet.

Här finns några dokument som ni kan ta hjälp av när ni ska skriva er egen.

Föreskrift som förklarar vad arkivbeskrivningen ska innehålla:

 Denna mall kan ni använda som grund.

Här kan ni även se Stadsarkivets egen arkivbeskrivning.

Presentation från informationstillfällen om hur en arkivbeskrivning bör skrivas.

Behöver du hjälp! Hör av dig till din kontaktperson på Stadsarkivet!

Senast uppdaterad den 27 januari 2021