Arkivbeskrivningar

Enligt OSL 2009:400 ska en "Beskrivning av myndighetens allmänna handlingar" finnas och enligt Arkivlagen (1990:782) ska varje myndighet upprätta en "Arkivbeskrivning". Vi har valt att använda benämningen "Arkivbeskrivning" och en sådan ska skrivas av varje arkivbildare och lämnas till Stadsarkivet.

Här finns några dokument som ni kan ta hjälp av när ni ska skriva er egen.

Föreskrift som förklarar vad arkivbeskrivningen ska innehålla.

 Denna mall kan ni använda som grund.

Här kan ni även se hur Stadsarkivets egen arkivbeskrivning ser ut.

 Vi har haft tre tillfällen där vi informerat om hur arkivbeskrivningen ska skrivas och presentationen kan ses här.

Behöver du hjälp! Hör av dig till din kontaktperson på Stadsarkivet!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 januari 2019