Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Lagar som styr arkiven

De huvudsakliga lagar som styr över arkivbildning hos myndigheter finns samlade här.

Grunden för allt arkivarbetet är Tryckfrihetsförordningens: "Varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar" -  det är en fråga om demokrati. TF är en av våra grundlagar.

Lagar

 

Arkivlagar 

För bolag gäller även

Tänk på ...

att när det gäller ekonomiska handlingar så kan de enligt Bokföringslagen gallras efter sju år. Sedan 1 januar 2019 är det samma gallringsfrist enligt Kommunal redovisningslag, där det tidigare varit en gallringsfrist på 10 år. Det innebär att det kan finnas ett behov för verksamheteterna att justera sina informationshanteringsplaner, så att de stämmer överens med den nya kommunala redovisningslagen. Stadsarkivet har även krav att vissa ekonomihandlingar ska bevaras för alltid.

Senast uppdaterad den 13 maj 2020