Lagar som styr arkiven

De huvudsakliga lagar som styr över arkivbildning hos myndigheter finns samlade här.

Grunden för allt arkivarbetet är Tryckfrihetsförordningens: "Varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar" -  det är en fråga om demokrati. TF är en av våra grundlagar.

Lagar

 

Arkivlagar 

För bolag gäller även

Tänk på ...

att när det gäller ekonomiska handlingar så kan de enligt Bokföringslagen gallras efter sju år, men enligt Kommunal redovisningslag kan ekonomihandlingar gallras först efter tio år. Tio år rekommenderar SKL och även kommunens egna revisorer! Stadsarkivet har även krav att vissa ekonomihandlingar ska bevaras för alltid.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 februari 2018