Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Arkivlokaler

Allmänna handlingar ska skyddas mot förstörelse eller otillåten insyn genom att det ställs krav på förvaring i arkivlokaler. Vid en ny- eller ombyggnation av arkivlokaler ska kontakt tas för samråd med Stadsarkivet.

Har man få handlingar som behöver skyddas eller om man inte har möjlighet att bygga en arkivlokal kan man även använda brandsäkra dokumentskåp (ska klara 2 timmars brand). Kommunen har idag inget ramavtal, men skåp finns att köpa bl.a. hos:

I nedanstående råd får du en översikt vilka regler som gäller för en arkivlokal.

Mer information finns även att hämta i:

Riksarkivet har även gett ut en folder som stöd vid byggande av arkivlokaler.
Observera att den är skriven med värden från den gamla RA-FS:en 1997:3. Värdet för värmetålighet för papper har sänkts till 50 grader i den nya RA-FS:en.

I arkiven kan ovälkomna gäster dyka upp. En regelbunden städning är viktig för att undvika problem. För att komma till rätta med skadedjur kan det bli nödvändigt att kontakta fastighetsägaren så att de får ta in ett saneringsföretag.

På senare år har Riksarkivet uppmärksammat den långsprötade silverfisken. En större variant av silverfisk och med en större aptit på papper. I länken kan du läsa mer om dessa djur.

 

 

Senast uppdaterad den 11 maj 2020