Gallring

En allmän handledning får inte kastas om det inte finns ett gallringsbeslut. Det man tar hänsyn till vid en eventuell gallring är:
- Rätten att ta del av allmänna handlingar
- Rättssäkerhet och förvaltningarnas behov
- Framtida forskning.

Kommunala förvaltningar måste lämna in en gallringsbegäran och får sedan ett beslut i form av en föreskrift. De kommunala bolagen fattar sina gallringsbeslut i samråd med Stadsarkivet och fastställer dem i dokumenthanteringsplanen.

Kontakta Stadsarkivet om du behöver hjälp med hur du fyller i en gallringsbegäran.

Handledningen Gallringsregler finns som stöd för gallring.

Blanketten Gallringsbegäran används för att hos arkivmyndigheten begära beslut om utgallring av allmänna handlingar.

Ett tips på hur du håller ordning på de handlingar som ska gallras är att skriva på pärmens rygg exakt vilket år som handlingarna ska gallras/kastas. Det underlättar den dagen du gallrar, att du då inte behöver stå och tänka efter.

Det finns olika sätt att ta hand om gallrade handlingar.
1. Handlingar utan sekretess kan man lägga i pappersåtervinningen eller till förbränning. 
2. Sekretesshandlingar/känsligt material bör antingen malas i en  dokumentförstörare eller brännas. Via Tekniska verken kan man beställa tjänsten särskild förbränning. Avfallet placeras i röda säckar i ett låst kärl. Säckarna går sedan direkt till förbränningsugnarna. Det finns även möjlighet att följa med och bevaka förloppet.
3. Använda sig av låsta sekretesstunnor på kontoret.
4. Har man rutinen att gallra större mängder handlingar en gång om året kan man även packa materialet på en pall som hämtas av Tekniska verken till förbränning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 februari 2018