Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Depositioner

I viss begränsad omfattning kan handlingar deponeras hos Stadsarkivet, om arkivbildaren saknar godkända arkivlokaler eller om lokalerna är för små. Det gäller både handlingar som ska bevaras till eftervärlden eller sådana handlingar som ska gallras bort efter ett antal år.

En överenskommelse/avtal skrivs mellan Stadsarkivet och arkivbildaren om att deponera handlingar. En avgift tas ut per hyllmeter och år för förvaring samt ev. annan hantering som anges i överenskommelsen/avtalet.

Handlingarna ligger fortfarande på arkivbildarens ansvar, när det kommer frågor som att lämna ut handlingar. Det är även arkivbildarens ansvar att se till att gallring bland handlingarna blir utförd enligt informationshanteringsplanen.

Rör depositionen handlingar som ska levereras till Stadsarkivet, är det deponentens ansvar att vid tiden för övergång till leverans att upprätta leveransreversaler enligt rutin för leverans. Se vidare under Leverans av arkivhandlingar.

Senast uppdaterad den 13 maj 2020