Depositioner

I viss begränsad omfattning kan handlingar deponeras hos stadsarkivet, om arkivbildaren saknar godkända arkivlokaler eller om lokalerna är för små. Det gäller både handlingar som ska bevaras till eftervärlden eller sådana handlingar som ska gallras bort efter ett antal år.

Ett överenskommelse/avtal skrivs mellan stadsarkivet och arkivbildaren om att deponera handlingar. En avgift tas ut per hyllmeter och år för förvaring samt ev. annan hantering som anges i överenskommelsen.

Handlingarna ligger fortfarande på arkivbildarens ansvar, när det kommer frågor som att lämna ut handlingar. Det är även arkivbildarens ansvar att se till att gallring bland handlingarna blir utförd enligt dokumenthanteringsplanen.

Rör depositionen handlingar som ska levereras till stadsarkivet inom några år, ska en leveransreversalsbilaga fyllas i. De hittar du under Leverans.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 juni 2016