Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Arkivering från fristående skolor

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och Stadsarkivet har gemensamt tagit fram anvisningar hur de fristående skolorna ska arkivera sina handlingar.

Grundskolor kan lämna in slutbetyg och gymnasieskolor ska lämna in sina examensintyg/slutbevis till Stadsarkivet. Motivet till detta är att det ska vara lika för alla elever i Linköpings kommun, oavsett skolans driftform, att ha möjlighet att kunna få ta del av sina betyg om orginalbetyget har förkommit.

Du hittar fler detaljer vad du ska tänka på i utbildningsmaterialet samt i anvisningarna.

Senast uppdaterad den 27 januari 2021