E-arkiv i Linköpings kommun

Linköpings kommun har ambitionen att övergå till ett sammanhållet e-arkiv. Målet är att uppnå en digitalt sammanhållen kedja där även långtidslagringen är digital. Sedan flera år tillbaka har ett målmedvetet arbete skett i projektform och i samverkan med aktörer såväl inom som utanför kommunen. Hösten 2017 avslutades det införandeprojekt som skett i samverkan med leverantör av e-arkivsystemet och med Norrköpings kommun. Nu 2018 startar, tillsammans med verksamheterna, en stegvis övergång från pappersarkivering till digital arkivering.

Dator med mappar

 

Ett väl fungerande e-arkiv har potential att medverka till en stark verksamhetsutveckling i kommunen. Dessutom bidrar e-arkivet till att underlätta för medborgare och myndigheter att ta del av kommunens information.

Arbetet har sedan starten 2012 varit inriktat på att målmedvetet jobba med förberedelser och information, vilket lett till bland annat en Förstudie, Riktlinjer för digital arkivering samt Tillämpningsanvisningar för densamma. Numera finns även en Handbok för digital arkivering där ansvarsfördelning klargörs och där digital leverans in till e-arkivet beskrivs steg för steg.

I Linköping har särskild vikt lagts vid samverkan och förankring. E-arkivsarbetet sker under överinseende av en styrgrupp med bred förankring och i samverkan med e-arkivsarbetet i Norrköpings kommun. 

1. Läs igenom handboken (särskilt kapitel 1.2 Verksamhetens förarbete).

2. Kontakta din administrativa chef/verksamhetens arkivansvariga för att stämma av förutsättningarna och få med ditt system/information på leveransplanen.

3. Checka av så att förarbetet enligt handboken är klart.

4. Säkerställ resurser och roller samt uppdragsbeskrivning för det kommande leveransprojektet i samverkan med e-arkivets förvaltningsgrupp.

Dan Malmsten Bild: Kim Ekerstad
Dan Malmsten

Stadsarkivets chef Linköpings stadsarkiv

Leder och utvecklar verksamheten. Ansvarig för intern- och extern information samt för e-arkivfrågan (på stadsarkivet).

Skicka e-post till Dan Malmsten

E-post: dan.malmsten@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 28

Maria Dalbark Bild: Kim Ekerstad
Maria Dalbark

Kommunarkivarie Linköpings stadsarkiv

Tillsyns- och e-arkivarie. Kontaktperson för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen. Webbredaktör för hemsidan.

Skicka e-post till Maria Dalbark

E-post: maria.dalbark@linkoping.se

Telefon: 013-26 30 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 april 2018