Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

E-arkiv i Linköpings kommun

Linköpings kommun har ambitionen att övergå till ett sammanhållet e-arkiv. Målet är att uppnå en digitalt sammanhållen kedja där även långtidslagringen är digital. Sedan flera år tillbaka har ett målmedvetet arbete skett i projektform och i samverkan med aktörer såväl inom som utanför kommunen. Nu 2021 har vi, tillsammans med verksamheterna, påbörjat en stegvis övergång från pappersarkivering till digital arkivering.

Dator med mappar

 

Ett väl fungerande e-arkiv har potential att medverka till en stark verksamhetsutveckling i kommunen. Dessutom bidrar e-arkivet till att underlätta för medborgare och myndigheter att ta del av kommunens information.

Arbetet har sedan starten 2012 varit inriktat på att målmedvetet jobba med förberedelser och information, vilket lett till bland annat en Förstudie, Riktlinjer för digital arkivering samt Tillämpningsanvisningar för densamma. Numera finns även en Handbok för digital arkivering och Checklista där ansvarsfördelning klargörs och där digital leverans in till e-arkivet beskrivs steg för steg.

I Linköping har särskild vikt lagts vid samverkan och förankring. E-arkivsarbetet sker under överinseende av en referensgrupp med bred förankring och i samverkan med e-arkivsarbetet i Norrköpings kommun. 

Dan Malmsten Bild: Kim Ekerstad
Dan Malmsten

Stadsarkivets chef Linköpings stadsarkiv

Leder och utvecklar verksamheten.
Delegationsansvarig tillsammans med kommunarkivarie med särskilt uppdrag.
Ansvarig för intern- och extern information samt för e-arkivfrågan (på Stadsarkivet). Övergripande frågor om arkivering.

Till e-postformulär för Dan Malmsten

E-post: dan.malmsten@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 28

Maria Dalbark Bild: Kim Ekerstad
Maria Dalbark

Kommunarkivarie Linköpings stadsarkiv

Kommunarkivarie med särskilt uppdrag
Processledare-arbetssätt och teamutveckling.
Delegationsansvarig tillsammans med Chef Stadsarkivet.
Tillsyns- och e-arkivarie. Kontaktperson för e-arkivet rörande alla verksamheter och förvaltningar.

Till e-postformulär för Maria Dalbark

E-post: maria.dalbark@linkoping.se

Telefon: 013-26 30 22

Senast uppdaterad den 8 april 2021