Arkivförteckningar

Den naturliga ingången i ett systematiserat arkiv är arkivförteckningen. Man kan säga att arkivförteckningen är en lista över vad arkivet innehåller. Innehållet redovisas, vanligen i serier och volymer.

Allt material i Linköpings Stadsarkiv är inte förtecknat, men vi jobbar kontinuerligt med förteckningsarbetet. Det här gör att vi själva bygger upp ett bra kontrollinstrument samtidigt som vi underlättar för forskning. Sedan 2013-14 har vi tillgång till det digitala arkivredovisningssystemet Klara. Än så länge är Klara inte åtkomligt via internet, utan enbart via kommunens eget nät.

Det finns olika sätt att systematisera arkiv på. Det vanligaste är det så kallade Allmänna arkivschemat. Det är också det sätt vi i Linköping normalt systematiserar våra arkiv. Nedan kan du se hur det Allmänna arkivschemat är uppbyggt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 januari 2019