Hoppa till huvudinnehåll

För skola och forskning

Om du vill forska på Linköpings historia från mitten av 1800-talet och fram till nu har du kommit rätt. Det mesta av vårt material är öppet och offentligt och du har rätt att ta del av det. Vi gör vårt bästa för att underlätta för dig som forskare att komma åt materialet.

Hos oss kan du forska på flera olika sätt. Här beskriver vi både hur det praktiskt går till och beskriver också några olika sätt att närma sig handlingarna i våra arkiv. Du hittar även en del tips om vilka handlingar vi har under flikarna - Arkiven i stadsarkivet och Linköpings historia.

Skolklass 1922

 

Under rubriken "Så tycker våra forskare" i menyn kan du ta del av hur olika personer har upplevt forskning på stadsarkivet. Hoppas det ger dig inspiration att besöka oss! 

1. Det mesta av Stadsarkivets handlingar är öppna för allmänheten. Ta kontakt med oss innan och meddela vad du vill ta del av, helst på e-post eller telefon. Då kan vi ha materialet framplockat när du kommer.

2. Forskarsalen ligger längst in i biblioteket och vi delar den med Stiftsbiblioteket och Föreningsarkivet. Vi förbokar en tid och möter dig där. Disken är obemannad om vi inte har några besökare. 

3. Du får sitta i forskarsalen och får fram 5 volymer/böcker åt gången. Tänk på att hantera dem med varsamhet.

4. Det går bra att ta med sin dator och att ta bilder med din egen kamera. Du kan även få kopior på handlingarna mot en avgift. 

5. I forskarsalen finns även en hel del annan forskarhjälp att tillgå som du kan läsa mer om nedan.

Gamla arkivhandlingar är oftast skrivna för hand och kan ibland vara lite svåra att läsa. Det är en träningssak att kunna läsa gamla handstilar.

Det finns ett antal böcker till hjälp. Du hittar dem under signumet Ld i bibliotekets forskarsal. Till exempel:

  • Anderö & Thorsell Läsebok för släktforskare. Lär dig tyda och läsa gamla handstilar. Västerås 2004
  • Berggren & Thorsell Vad står det? Handbok i handskriftsläsning. Sveriges Släktforskarförbund Stockholm 2017
  • Wahlström & Imselius Tolka rätt! Handledning i tolkning av gamla handskrifter. Linköping 2018

Några tips på hemsidor där du kan träna och läsa om äldre handstilar.

För den som är lokalhistoriskt intresserad är Stadsarkivet en öppen skattkista. Här finns Linköpings stads historia, men även historien från bygden omkring. För staden Linköping finns sammanhängande material om hur staden styrts och växt fram under ungefär 150 år. Det finns arkiv med dokument från centrala kommunala organ, nämnder och styrelser, men också en hel del ritningar och bildmaterial i samlingarna.

För området runt Linköpings stad är det framförallt arkiv från de gamla landskommunerna som du har nytta av. Här finns det gamla lokala styret samlat, men även från socialtjänst och skolor. Dessa arkiv sträcker sig främst från slutet av 1800-talet fram till de stora kommunsammanslagningarna 1951 och 1971.

Här nedan finns exempel på en hembygdsförenings publikationer, där källorna finns i handlingar hos Stadsarkivet.

Har även er hembygdsförening publikationer ni vill länka här - hör av er!

Gunnar Elfström använder ofta handlingar som finns hos Stadsarkivet. När han skrev en bok till Stångåstadens 75-års jubileum fanns mycket av historien att hitta i Stångåstadens arkiv.

Områden där släktforskare hittar uppgifter hos Stadsarkivet:

- Skolarkiv: Betyg, närvaroböcker, klasslistor med mera.

- Fattig- och socialvård: Faderskapsärenden, adoptioner, omhändertagande av barn, utbetalningsuppgifter, personakter med mera.

- Styrande organ: Personer i olika nämnder och kommittéer till exempel. De har varit med och diskuterat och tagit beslut om fattigvård, äldrevård, byggande med mera.

- Byggnader: Ritningar och andra handlingar från kommunala fasttigheter, men även privatbostäder.

- Övrigt: Personalhandlingar från personer som arbetat inom kommunal verksamhet med mera, hundskatteregister och Musikskolan.

I Stadsarkivets samlingar finns mängder av intressant material för de skolor som arbetar med lokalhistorisk forskning, historiska händelser och fenomen gällande Linköping med omnejd. Vårt material kan också vara utgångspunkt i frågor kring källkritik.

Vi har originalhandlingar från kommunens bildande i mitten av 1800-talet och framåt. Här finns historia kring hur Linköping har styrts och vad det har inneburit för staden och dess invånare via kartor, ritningar, bilder, register och enskilda dokument. Det finns också material kring de skolor som finns eller har funnits i kommunen. För de forskningsområden som rör lokalhistorisk miljö finns också originalhandlingarna här. 

Stadsarkivet samarbetar med Linköpings universitet. Både lärar- och historiestudenter gör regelbundet studiebesök och skriver uppsatser utifrån vårt material.

I Stadsarkivet finns bland annat handlingar om:
- Kommunal ledning och administration
- Stadsbyggnad och stadsplanering
- Utbildning och skolor
- Fattigvård, hälsovård, barnavård och socialtjänst
- Teknik och kommunikation
- Kulturliv

Hör av er till oss om ni är intresserade av studiebesök eller vägledning i er undervisning eller forskning. 

Du som skrivit en uppsats med källor från Linköpings stadsarkiv får gärna skicka in den till oss digitalt. Vi publicerar den gärna här på hemsidan!

Det finns ett antal forskare som använt material från oss. Vissa hittar du i fulltext medan andra enbart visar sammanfattningen av avhandlingen. 

Zara Bergsten
Bättre framtidsutsikter? Blandade bostadsområden och grannskapseffekter : En analys av visioner och effekter av blandat boende

Magdalena Fallde 

Senast uppdaterad den 14 maj 2024