För skola och forskning

Om du vill forska på Linköpings historia från mitten av 1800-talet och fram till nu har du kommit rätt. Det mesta av vårt material är öppet och offentligt och du har rätt att ta del av det. Vi gör vårt bästa för att underlätta för dig som forskare att komma åt materialet.

Hos oss kan du forska på flera olika sätt. Här beskriver vi både hur det praktiskt går till och beskriver också några olika sätt att närma sig handlingarna i våra arkiv. Du hittar även en del tips om vilka handlingar vi har under flikarna: Arkiven i stadsarkivet och Linköpings historia.

Skolklass 1922

 

1. Det mesta av Stadsarkivets handlingar är öppna för allmänheten. När du vill forska är det bästa att ta kontakt med oss innan och meddela vad du vill ta del av. Gå in på våra kontaktuppgifter och se när vi har öppet. För bästa möjliga service ta kontakt med oss på telefon eller e-post innan, så har vi materialet framplockat när du kommer.

2. Du kommer till vår forskarsal. Den ligger längst in i biblioteket och vi delar den med stiftsbiblioteket och föreningsarkivet som också har verksamhet och arkiv i bibliotekshuset. 

  • Har du en förbokad tid möter vi dig där.
  • Kommer du spontant får du ringa på oss - då disken är obemannad om vi inte har några besökare.

3. När du väl är här får du ta del av arkivhandlingarna i vår forskarsal. Du får fram 5 volymer/böcker åt gången. Tänk på att hantera handlingarna med varsamhet.

4. Det går bra att ta med sin dator och det går oftast bra att ta bilder med din egen kamera. Du kan även få kopior på handlingarna mot en avgift. Beställ hos den som är forskarvakt.

5. När du är klar återlämnas materialet. Hinner du inte färdigt - bokar du in en ny tid. I forskarsalen finns även en hel del annan forskarhjälp att tillgå som du kan läsa mer om nedan.

Gamla arkivhandlingar är oftast skrivna förhand och kan ibland vara lite svåra att läsa. Det är en träningssak att kunna läsa gamla handstilar. Här finns några tips på hemsidor där du kan träna och få lite tips om äldre handstilar.

För den som är lokalhistoriskt intresserad är Stadsarkivet en öppen skattkista. Här finns Linköpings stads historia, men även historien från bygden kring Linköping.

För staden Linköping finns sammanhängande material kring hur staden styrts och hur staden växt fram under ungefär 150 år. Det är arkiv över centrala kommunala församlingar, men även över mängder av nämnder och styrelser i olika frågor. Här kan nämnas att det finns en hel del ritningar och även en del bildmaterial i samlingarna som är lokalhistoriskt intressanta.

För området runt Linköpings stad är det framförallt arkiv från de gamla landskommunerna som du som är lokalhistoriskt intresserad har nytta av. Här finns det gamla, lokala styret samlat. Huvudsakligen sträcker sig dessa arkiv från slutet av 1800-talet fram till de stora kommunsammanslagningarna 1951 och 1971. Även här finns information från central kommunal förvaltning och styrning, men också från underliggande nämnder och styrelser, socialtjänst, skolor m.m. Efter att landskommunerna inkorporerats i Linköpings kommun finns även det lokala materialet där.

Här nedan finns exempel på en hembygdsförenings publikationer, där källorna finns i handlingar bevarade hos Stadsarkivet.

Har även er hembygdsförening publikationer ni vill länka till här - hör av er!

Gunnar Elfström använder ofta handlingar som finns hos Stadsarkivet. När han skrev en bok till Stångåstadens 75-års jubileum fanns mycket av historien att hitta i Stångåstadens arkiv.

Områden där släktforskare hittar uppgifter hos Stadsarkivet:

- skolarkiv

- barnavårds- och socialnämnder

- hundskatteregister

- kommunalstämmor och kommunalnämnder, särskilt intressant om din släkting har varit förtroendevald

Dan skriver

I Stadsarkivets samlingar finns mängder av material som kan vara intressant för de skolor som är arbetar med lokalhistorisk forskning, historiska händelser och fenomen och hur de yttrar sig i Linköping. Vårt material kan också vara utgångspunkt i frågor kring källkritik.

I Linköpings stadsarkiv finns originalhandlingar från kommunens bildande i mitten av 1800-talet och framåt. Här finns historia kring hur Linköping har styrts och vad det har inneburit för staden och dess invånare. Det avspeglas i kartor, ritningar, bilder, register och enskilda dokument. Det finns naturligtvis också en hel del material kring de skolor som finns eller har funnits i kommunen.

Stadsarkivet samarbetar med Linköpings universitet. Både lärarstudenter och historia 2 studenter gör regelbundet studiebesök och det skrivs varje år uppsatser utifrån materialet i våra arkiv.

I Stadsarkivet finns spåren av stadens – och kommunens framväxt från främst 1860-talet och framåt. För alla de forskningsområden som rör sig i en lokalhistorisk miljö finns originalhandlingarna här. Likaså kan de nationella –och internationella- händelser och trender som skett spåras även i det material vi förvaltar.

I Stadsarkivet finns bland annat handlingar som rör:
- Kommunal ledning och administration
- Stadsbyggnad och stadsplanering
- Utbildning och skolor
- Fattigvård, hälsovård, barnavård och socialtjänst
- Teknik och kommunikation
- Kulturliv

De arkiv vi förvaltar kan på olika sätt användas i uppsatsskrivande och andra forskningsarbeten, men också i samband med källkritiska studier. Är ni intresserade av kontakt för eventuella studiebesök eller vägledning i er undervisning eller forskning så hör av er till oss.

Det finns ett antal forskare som använt material från oss. Vissa hittar du i fulltext medan andra enbart visar sammanfattningen av avhandlingen.

 

Zara Bergsten
Bättre framtidsutsikter? Blandade bostadsområden och grannskapseffekter : En analys av visioner och effekter av blandat boende

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 januari 2020