Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Använd arkiven

Vårt och andra arkivinstitutioners arkiv utgör en del av det nationella kulturarvet. Att hålla dem tillgängliga för allmänheten, förvaltningen, rättskipningen och forskningen är en av våra huvuduppgifter.

På dessa sidor finns möjligheter att på egen hand söka rätt på arkiv och arkivhandlingar och sätta in dem i deras historiska sammanhang. Vi utvecklar fortlöpande dessa möjligheter. Allt finns inte sökbart och tillgängligt via vår hemsida, utan kan endast sökas vid ett personligt besök i vår forskarsal (längst in i huvudbiblioteket). Vi finns även i Riksarkivets NAD. Ni är alltid välkomna att kontakta oss direkt via telefon eller e-post (se kontaktuppgifter på startsidan Stadsarkiv).

Materialet som vi förvaltar är källor till Linköpings historia och grundläggande för var och en som vill studera sin hembygd, sina rötter eller bedriva varje form av forskning kring kommunal verksamhet.

Senast uppdaterad den 25 maj 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: