Använd arkiven

Vårt och andra arkivinstitutioners arkiv utgör en del av det nationella kulturarvet. Att hålla dem tillgängliga för allmänheten, förvaltningen, rättskipningen och forskningen är en av våra huvuduppgifter.

På dessa sidor finns möjligheter att på egen hand söka rätt på arkiv och arkivhandlingar och sätta in dem i deras historiska sammanhang. Vi utvecklar fortlöpande dessa möjligheter. Allt finns inte sökbart och tillgängligt via vår hemsida, utan kan endast sökas vid ett personligt besök i vår forskarsal (längst in i huvudbiblioteket). Ni är också välkomna att kontakta oss direkt via telefon eller e-post (se kontaktuppgifter på startsidan Stadsarkiv)

Materialet som vi förvaltar är källor till Linköpings historia och grundläggande för var och en som vill studera sin hembygd, sina rötter eller bedriva varje form av forskning kring kommunal verksamhet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 februari 2018