Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv

Du har som privatperson rätt att ta del av mycket av det som bevarats om både kommunal verksamhet och annat som rör kommunen. Stadsarkivet, men även Linköpings stadsbibliotek och andra aktörer arbetar för att göra arkiv och annan lokalhistoria tillgängligt och känt.

 

Stadsarkivet vårdar och tillgängliggör de kommunala handlingar som bevarats sedan kommunen kom till på 1860-talet. Här finns mycket pappershandlingar naturligtvis, men även bilder, ritningar, kartor m.m. Stadsarkivet har även ansvar för att dagens kommunala handlingar löpande tas om hand, bevaras och tillgängliggörs på ett bra sätt.

I bilddatabasen Bild Linköping finns fotografier som skildrar Linköpings historia från slutet av 1800-talet fram till idag. Bilddatabasen är en del av Linköpings stadsbiblioteks Östgötasamling. Du kan själv bidra till fotosamlingen genom att lämna in dina fotografier. Bild Linköping tar emot bilder från både privatpersoner och proffs.

I bibliotekets samlingar finns lokalhistoriskt material, enskilda personarkiv, bilder, böcker, handskrifter, kartor och annat med koppling till Östergötland.

I forskarsalen finns även möjligheter till släktforskning.

Senast uppdaterad den 5 april 2022