Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Idrott, motion och bad

Linköping erbjuder många olika anläggningar för att utöva idrott och motion. Via Linköpings karta kan du enkelt få fram kort information om anläggningarna samt se var de ligger. Ofta visas även en länk vidare till anläggningen.

Kommunens idrottsanläggningar, är från och med 1 maj bokningsbara. Detta gäller både inom- och utomhusanläggningar. Bokning görs via Interbook Go.

Det är bokande kund som ansvarar för att Folkhälsomyndighetens allmänna råd och föreskrifter följs. Smittspridningen i Sverige befinner sig fortsatt på en hög nivå och läget i sjukvården är allvarligt. Därför är det extra viktigt att vi hjälps åt att följa reglerna så att smittspridningen begränsas.

Sammanfattning av gällande allmänna råd och föreskrifter
- Folkhälsomyndighetens allmänna råd tillåter smittsäker träning för alla, om möjligt utomhus. Folkhälsomyndighetens lättnader för föreningar med lagidrotter att anordna matcher eller tävlingar för barn och unga födda 2002 eller senare gäller inte i Östergötland två veckor framöver.

- Folkhälsomyndighetens föreskrift (pandemilagen) anger att att varje besökare inom varje avgränsat utrymme ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan inomhus.

Öppna bokningsbara idrottsanläggningar/verksamheter

  • Ishallarna inomhus
  • Sporthallen och övriga idrottshallar
  • Friidrottsarenan
  • Wahlbeckshallen

Verksamhet som är öppen för allmänheten

  • Hangaren
  • Simhallarna

 

Aktiv hela livet

Idrottspolitiskt program för Linköpings kommun. Den övergripande målbilden är att genom en bred samverkan ska vi tillsammans arbeta för att aktivt främja fysisk aktivitet och rörelse för alla hela livet. Fokus ska vara på rörelseglädje, demokrati och delaktighet i ett inkluderande samhälle där alla medborgare ges möjligheter att delta utifrån sina förutsättningar.
Läs mer via länken nedan:

Senast uppdaterad den 28 april 2021