Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ishallar och isbanor

Det finns fyra ishallar, en bandyplan och en isoval i Linköpings kommuns regi. Ishallarna används flitigt av föreningslivet, men det finns även tider för allmänhetens åkning. Kommunen har även ett antal isbanor som drivs av ideella föreningar.

Allmänhetens åkning är stängd för säsongen 2021.

Kommunens idrottsanläggningar, är från och med 1 maj bokningsbara. Detta gäller både inom- och utomhusanläggningar. Bokning görs via Interbook Go.

Det är bokande kund som ansvarar för att Folkhälsomyndighetens allmänna råd och föreskrifter följs. Smittspridningen i Sverige befinner sig fortsatt på en hög nivå och läget i sjukvården är allvarligt. Därför är det extra viktigt att vi hjälps åt att följa reglerna så att smittspridningen begränsas.

Sammanfattning av gällande allmänna råd och föreskrifter
- Folkhälsomyndighetens allmänna råd tillåter smittsäker träning för alla, om möjligt utomhus. 
 
- Folkhälsomyndighetens föreskrift (pandemilagen) anger att att varje besökare inom varje avgränsat utrymme ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan inomhus.

Öppna bokningsbara idrottsanläggningar/verksamheter

  • Ishallarna inomhus
  • Sporthallen och övriga idrottshallar
  • Friidrottsarenan
  • Wahlbeckshallen

Verksamhet som är öppen för allmänheten

  • Hangaren
  • Simhallarna

 

Senast uppdaterad den 28 april 2021