Hoppa till huvudinnehåll

Aktiv hela livet

Aktiv hela livet är ett idrottspolitiskt program för Linköpings kommun. Den övergripande målbilden är vi tillsammans ska arbeta för att aktivt främja fysisk aktivitet och rörelse för alla hela livet, genom en bred samverkan . Fokus ska vara på rörelseglädje, demokrati och delaktighet i ett inkluderande samhälle där alla medborgare ges möjligheter att delta utifrån sina förutsättningar.

Aktiv hela livet

Vi har tagit fram en broschyr där vi inleder med en kort omvärldsspaning med fokus på fysisk aktivitet, föreningslivets utmaningar och nya former för fysisk aktivitet.

Därefter följer programmets tre övergripande områden – Aktiv hela livet, jämställdhet och inkludering. Dessa områden genomsyrar programmets fem fokusområden:

  • Aktiv i en förening
  • Aktiv utanför det organiserade föreningslivet
  • Mötesplatser för aktivitet
  • En aktiv skola/förskola
  • Upplevelser som främjar fysisk aktivitet

Läs hela programmet i broschyren nedan eller klicka in och läs vissa avsnitt:

Anläggningsstrategi för idrotten

Anläggningsstrategin ska ses som ett strategiskt verktyg och underlag för både kommunala tjänstepersoner samt beslutande nämnder i olika beslut kopplat till anläggningar.

Med anläggning menar vi anlagt eller anvisat område för någon form av tävlingsidrott, spontanidrott, fysisk aktivitet eller motion oavsett ägarförhållanden. Det kan också vara luft, mark och vatten som lämpar sig, och används, för såväl organiserad som spontan idrott och motion.

Läs hela anläggningsstrategin i dokumentet nedan:

Sveriges mest jämställda idrottskommun 2023

För andra gången i rad har kommunens jämställdhetsarbete inom idrotten resulterat i utmärkelsen Sveriges främsta jämställdhetskommun

Kommunens idrotssutvecklingschef Andreas Hagström tog emot utmärkelsen.

Andreas Hagström, idrottsutvecklingschef i Linköpings kommun. Foto: Sören Andersson.

Utmärkelsen delas ut av affärstidningen Sport och affärer. Juryn har bland annat tittat på hur träningstider är fördelade mellan kvinnlig och manlig idrott, hur de ekonomiska stödsystemen är utformade, hur kommunerna anpassar sina anläggningar, hur könsfördelningen ser ut inom föreningar och idrottsaktiviteter samt hur framgångsrik damelit kommunen har.

Linköping kom dessutom på 4:e plats i kategorin Sveriges främsta idrottskommun.

Läs mer i nyheten via länken nedan.

Mer information finns även i de tre utredningarna kopplat till egenorganiserad idrott, aktivitetsmiljöer och jämställdhet. Se nedan:

Senast uppdaterad den 14 juni 2024