Aktiv hela livet

Aktiv hela livet - idrottspolitiskt program för Linköpings kommun. Den övergripande målbilden är att genom en bred samverkan ska vi tillsammans arbeta för att aktivt främja fysisk aktivitet och rörelse för alla hela livet. Fokus ska vara på rörelseglädje, demokrati och delaktighet i ett inkluderande samhälle där alla medborgare ges möjligheter att delta utifrån sina förutsättningar.

Aktiv hela livet

Vi har tagit fram en broschyr där vi inleder med en kort omvärldsspaning med fokus på fysisk aktivitet, föreningslivets utmaningar och nya former för fysisk aktivitet.

Därefter följer programmets två övergripande områden – Aktiv hela livet samt jämställdhet och inkludering. Dessa områden genomsyrar programmets fem fokusområden:

  • Aktiv i en förening
  • Aktiv utanför det organiserade föreningslivet
  • Mötesplatser för aktivitet
  • En aktiv skola/förskola
  • Upplevelser som främjar fysisk aktivitet

Läs hela programmet i broschyren nedan eller klicka in och läs vissa avsnitt:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 juni 2019