Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Omvärldsbevakning

En majoritet av Sveriges barn och ungdomar rör på sig för lite och sitter stilla
för mycket. Detta har resulterat i att den fysiska och psykiska statusen blivit
allt sämre.

Den ökande hälsoklyftan är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Studier och undersökningar visar att flickor är mer fysiskt inaktiva än pojkar. Flickor med utländsk bakgrund är i högre utsträckning mer inaktiva jämfört med de med svensk bakgrund. Barn som kommer från hem med sämre ekonomisk standard idrottar/motionerar i mindre utsträckning än de som kommer från hem med god ekonomisk standard.

Det svenska samhället ser inte ut som det gjorde när idrottsrörelsen uppstod för drygt 100 år sedan. Trots det bygger svensk idrotts organisatoriska struktur på i stort sett samma principer som den en gång formades i. Idrottsrörelsen är just nu inne i ett omfattande, och angeläget, förändringsarbete. Riksidrottsförbundet arbetar nu strategiskt med det livslånga idrottandet som innebär att vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i en förening under hela livet. Fler ska kunna ta del av idrottsrörelsen, oavsett ålder eller ambitionsnivå.

Vi blir mindre och mindre benägna att följa traditionella ramar och förväntningar. Istället finns det en ökad vilja att kunna göra saker på sitt eget sätt och på sina egna villkor. Vi vill ha, och kräver, ökade möjligheter att kunna styra över vår egen tillvaro. Detta märks också på hur vi väljer att vara aktiva. I allt högre grad eftersöker vi flexibla och personanpassade former för idrott och fysisk aktivitet.

Det svenska och unika föreningslivet, med alla mervärden som det medför, sysselsätter fortfarande väldigt många människor men trenden är att fler slutar i allt lägre ålder för att istället välja andra sätt att motionera. Vi ser en vikande trend för engagemang i föreningslivet, istället väljer många människor att aktivera sig utanför idrottsrörelsen. Förutom att träna på gym har motions­ och konditionsaktiviteter som löpning och cykling blivit alltmer populära. Den ökade digitaliseringen är en annan samhällsutveckling som i allra högsta grad påverkar sätten vi rör oss på. Utvecklingen av e­sport och nya digitala verktyg påverkar inte bara hur vi utövar idrott utan också vad som är idrott.

Tillsammans måste vi lyfta blicken och hänga med i dessa snabba förändringsprocesser. Att få fler i rörelse är en angelägenhet för hela samhället och nödvändigt för att främja en positiv trend med en ökad fysisk aktivitet, minskat stillasittande och en bättre hälsa i befolkningen.

Senast uppdaterad den 15 mars 2019