Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Arkivstatusenkät

Vi vill först tacka för alla svar vi fått på vår enkät om arkivstatus ute hos er i verksamheterna. Vi lovade i mars att återkoppla när vi bearbetat resultatet i enkäten.

Vi har fått in sammanlagt 58 svar och bygger vår redovisning på dessa.

  • Nästan alla har en arkivansvarig och arkivredogörare.
  • De flesta anser att man har godkänd arkivförvaring i arkivlokal eller dokumentskåp. Var femte signalerar att man inte har detta och det behöver man se över.
  • Ungefär var tredje anger att man inte har en aktuell informationshanteringsplan. Många signalerar att man behöver hjälp med att ta fram/uppdatera en sådan.
  • Hälften anger att man inte har någon arkivbeskrivning och att man behöver hjälp med det.
  • Några få har gjort leveranser till e-arkivet, men intresse för att leverera digitalt är relativt stort.
  • De allra flesta är nöjda med den hjälp man får från Stadsarkivet.

Håll kontakt med er kontaktperson/tillsynsarkivarie på Stadsarkivet, för fortsatt samarbete.

Senast uppdaterad den 14 januari 2021